360 Gradenanalyse

JOUW HUIDIGE GEDRAG IN EEN WERKSITUATIE

Hoe zie je jezelf en hoe zien anderen dit?

Het doel van deze analyse is om inzicht te geven in hoeverre iemand werkelijk het gedrag laat zien dat omschreven staat in het functieprofiel.

De analyse geeft de medewerker een beeld van de dagelijkse gedragingen aan de hand van vier elementen die gevraagd worden voor de functie, namelijk:

  • Competenties
  • Capaciteiten
  • Stijl
  • Kennis, ervaring en vaardigheden
De assessment box

Deze analyse bestaat uit zes delen:

Deel 1. Inleiding

Deel 2.Functieprofiel

Deel 3. Resultatenoverzicht

Deel 4. Samenvatting

Deel 5. Kwaliteiten en aandachtspunten

Deel 6. Aanzet tot ontwikkeling

Delen