LEIDINGGEVENDE ZIJN DE BRUG TUSSEN UW BELEID EN DE DAADWERKELIJKE GEDRAGING VAN UW MEDEWERKERS

Management ontwikkeling

Continu leren en blijven doorontwikkelen is voor de leidinggevende in de huidige tijd de sleutel tot succes in een continu ontwikkelde organisatie. Focus op authentiek, bekrachtigend, collaboratief en resonant leiderschap

Waarom VIPD

Leiderschap is de brug tussen uw beleid en de daadwerkelijke gedragingen richting uw klanten/cliënten. De kern van onze aanpak ligt in het ontwikkelen en stimuleren van zowel de leidinggevenden als het team waarin zij werken, om datgene te doen wat wordt verwacht en is afgesproken, zowel op korte als lange termijn. Dit vraagt om algemene leiderschapscompetenties en specifieke competenties passend bij de taakstellingen het team. VIPD voert al ruim 20 jaar praktijkgerichte managementprogramma’s uit.

 • VIPD biedt een totaal aanpak met maatwerk, heldere afspraken en focus op ontwikkeling vanuit ons IPD model.
 • VIPD is uw businesspartner voor de langere tijd. Samen met onze klanten werken we langdurig mee aan hun management development.
 • VIPD ontwikkelt continu en past haar managementprogramma’s aan op basis van ontwikkeling in het vakgebied.
 • VIPD ontwikkelt continu met haar eigen R&D afdeling en past haar dienstverlening aan op basis van de ontwikkeling in uw werkveld en ontwikkeling in het vakgebied.

Onze aanpak

Het VIPD maatwerk leiderschapsprogramma is opgebouwd uit een combinatie van een ontwikkelassessment, pressurecooksessies, vaardigheidstrainingen en persoonlijke en teamcoaching.
Een resultaatgericht programma biedt hiervoor de benodigde ingrediënten. Waarbij uw leidinggevenden zowel individueel als team, gedurende een aantal intensieve periodes, concreet gaan werken aan het versterken van de benodigde kennis, vaardigheden en ervaring op basis van het leerdoelenplan. U creëert uw eigen MD programma aan de hand van een aantal modules.

managementontwikkeling
Het VIPD MD programma

Het concept

De kern van het VIPD MD programma ‘Groeien doen we samen’ is dat het de implementatie van leiderschapsontwikkeling praktisch ondersteunt. In een korte periode van intensief ontwikkelen met vervolgens een periode waar de aangeleerde kennis in de praktijk zal worden toegepast en worden geborgd.

Wat doen we

Een volledig MD programma is opgebouwd aan de hand van centrale management thema’s. Deze lopen als een rode draad door het gehele programma. Per module is ook een centraal hoofdthema vastgesteld waarvan de gestelde thema’s een geheel zullen vormen.

De volgende
hoofdthema’s dienen als uitgangspunt:

Module 1: Leiderschap “het fundament”

Module 2: Leiding geven “implementatie”

Module 3: Leiding en sturing “borging”

Daarbij staan in elk module de onderstaande programma thema’s minimaal centraal. Daar waar nodig zullen flexibel thema’s worden toegevoegd.

 1. Persoonlijke ontwikkeling a.d.h.v. de e-analyses.
 2. Verdere ontwikkeling van een team met behulp van de teamoverzichten.
 3. Strategie en ontwikkeling van een organisatie.
 4. (strategisch) Financieel management en begroting.
 5. Performance management.
 6. Teamontwikkeling; Hoe doen we dit; met welke methode.
 7. Ervaringsleer (praktijk oefeningen).
 8. Relationeel Leiderschap.
 9. Strategische personeelsplanning.
 10. P&C cyclus versus TBT methode.
 11. Lean en Agile management versus continu verbeteren.
 12. M en E methodieken (monitoring en evaluatie).
 13. Invloed gedrag binnen organisaties.
 14. Verandermanagement
 15. Strategisch gedrag.
 16. Strategische planning.

Mogelijke opzet van een MD programma.

Klik om uit te vergroten