INTERACTIVE PERFORMANCE DEVELOPMENT ALS KERNGEDACHTE.

VIPD fundamentals

Organisatie- en Persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Dit vraag om een generieke aanpak vanuit een fundament in denken en handelen. VIPD heeft voor dit fundament de afgelopen jaren diverse methodieken ontwikkeld en succesvol in de praktijk gebracht.

Het IPD model is onze visie op organisatieontwikkeling.

Het IPD model© staat voor Interactive Performance Development model©. Het IPD model©  biedt een leidraad om te komen tot een gewenste organisatieontwikkeling en een succesvolle implementatie van beleidsplannen. Het IPD model kan worden ingezet in de verschillende fases van een verandering.

In de 1e fase geeft het IPD model© richting aan uw denken, het helpt u te bepalen welke stappen nodig zijn om uw beleid succesvol te implementeren in de praktijk en mogelijke faalfactoren te identificeren. Het biedt u tevens een instrument om uw omgeving te informeren en te overtuigen van uw plannen en waarom deze belangrijk zijn voor het succes van uw organisatie.

In de 2e fase reikt dit model en de bijbehorende methodiek u concrete handvatten aan om uw beleid stap voor stap te implementeren samen met uw medewerkers.

Vanuit deze visie is het juist van belang de drie pijlers beleid, competenties en gedrag onlosmakelijk met elkaar te verbinden. Om vervolgens vast te stellen wat dit nu eigenlijk betekent voor het functioneren van de gewenste organisatie, het besturingsmodel, de ondersteuning en de medewerkers. Met als uiteindelijk resultaat het optimaal bedienen van onze klanten.

De Persoonsfactor (P-Factor) is onze visie op persoonlijke ontwikkeling.

Door vanuit de Persoonsfactor (P-factor) te kijken naar het potentieel, de capaciteiten, gedragingen, competenties én gedrevenheid van een persoon, krijgt iemand op een objectieve wijze inzicht in competenties waar hij/zij een sterke natuurlijke aanleg voor heeft. Daarnaast wordt duidelijk hoe de gedragsstijl, drijfveren en capaciteiten deze natuurlijke aanleg ondersteunen.

Met behulp van de P-Factor kan er worden gekeken naar het effectief resultaat van een persoon op dit moment (nulmeting), naar een gewenste functie of de aanwezige talenten. De elementen uit de P-Factor worden vanuit diverse e-analyses op een eenvoudige manier in kaart gebracht. Deze meetbare elementen zijn: capaciteiten, de persoonlijkheidskenmerken en competenties, drijfveren (motivatie) en gedragingen.

Het VIPD Strategisch ontwikkel model is gebaseerd op een ‘lerende organisatie’.

Bij onze aanpak is het van belang de huidige situatie van uw medewerkers in kaart te brengen ten opzichte van het gewenste “plaatje”. De juiste persoon op de juiste plek door de juiste selectie. Het kunnen herkennen van talenten op de werkvloer en doorgroeimogelijkheden bieden in de vorm van ontwikkelprogramma’s in combinatie met monitoring. Daarbij kan de ontwikkeling gericht zijn op de individuele medewerker, teams en/of het management. Hierbij gebruiken wij digitale middelen om dit te ondersteunen en te borgen door middel van data in de vorm van e-analyses, assessmentmethodes en het Performance development center (PDC).

Vraag een gratis consult of ontwikkeladvies aan

Vul uw gegevens in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

    Maak uw keuze