INTERACTIVE PERFORMANCE DEVELOPMENT ALS KERNGEDACHTE.

VIPD fundamentals

Organisatie- en Persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Dit vraag om een generieke aanpak vanuit een fundament in denken en handelen. VIPD heeft voor dit fundament de afgelopen jaren diverse methodieken ontwikkeld en succesvol in de praktijk gebracht.

Het IPD-model is onze visie op organisatieontwikkeling

Het IPD model©  biedt een leidraad om te komen tot een gewenste organisatieontwikkeling. Het draagt bij aan een succesvolle implementatie van beleidsplannen. Het model behelst een manier van denken vanuit die door veel profit en not for profit-organisaties met succes wordt toegepast. Het IPD model© staat voor Interactive Performance Development model©. In veranderende organisaties is het IPD model© breed inzetbaar. In een 1e fase geeft het model inzage in de essentiële werkzaamheden die verricht moeten worden om te komen tot een succesvolle implementatie van uw beleid. Het IPD model© geeft richting aan uw denken en helpt u de mogelijke faalfactoren te bepalen bij toepassing van uw beleid in de praktijk. Het biedt u tevens een instrument om uw omgeving te overtuigen van de noodzaak van uw plannen en de manier waarop ze succesvol kunnen zijn. 
In de 2e fase reikt dit model en de bijbehorende methodiek u concrete handvatten aan om uw beleid stap voor stap te implementeren. 

Vanuit deze visie, waar het bovenstaande IPD model® leidend is in het denken en handelen, is het juist van belang de drie pijlers beleid, competenties en gedrag onlosmakelijk met
elkaar te verbinden en vast te stellen wat dit nu eigenlijk betekent voor het functioneren van onze gewenste organisatie, ons besturingsmodel, onze ondersteunende diensten, onze medewerkers onderling en vooral bij onze klanten.

De Persoonsfactor (P-Factor) is onze visie op persoonlijke ontwikkeling

Door vanuit de Persoonsfactor (P-factor) te kijken naar het potentieel, de capaciteiten, gedragingen, competenties én gedrevenheid van een persoon, krijgt hij/zij op een objectieve wijze inzicht in competenties waar hij/zij een sterke natuurlijke aanleg voor heeft. Daarnaast wordt duidelijk hoe de gedragsstijl, drijfveren en capaciteiten deze natuurlijke aanleg ondersteunen.

Met behulp van de P-Factor kan er worden gekeken naar het effectief resultaat van een persoon op dit moment (nulmeting) of naar de gewenste functie of dat er een mogelijk talent aanwezig is. De elementen uit de P-Factor worden vanuit diverse e-analyses op een eenvoudige manier in kaart gebracht. Deze meetbare elementen zijn: capaciteiten, de persoonlijkheidskenmerken en competenties, drijfveren (motivatie) en gedragingen.

Het VIPD Strategisch ontwikkel model is gebaseerd op een ‘lerende organisatie’

Bij onze aanpak is het van belang de huidige situatie van uw medewerkers in kaart te brengen ten opzichte van ons gewenste “plaatje”. De juiste persoon op de juiste plek door de juiste selectie. Kunnen herkennen van talenten op de werkvloer. Doorgroei mogelijkheden in de vorm van een ontwikkelprogramma’s in combinatie met monitoring. Gebruik van moderne digitale middelen om dit te ondersteunen vanuit maatwerk management development en ontwikkeling van teams en medewerkers. En dit te borgen met data in de vorm van onze eigen e-analyses, assessmentmethodes en een eigene unieke Performance development center (PDC).