Drijfverenanalyse​

WEET WELKE PRIMAIRE MOTIVATIES UW GEDRAG, BESLISSINGEN EN WERKWIJZE BEINVLOEDEN.

Drijfveren spelen een belangrijke rol in het leven en op het werk. Ook bij het behalen van een resultaat als individu of als groep zijn drijfveren van belang.
Mensen zijn het meest gemotiveerd, wanneer zij vanuit hun eigen waarde kunnen denken en handelen. Dit geeft gemak, ontspanning en plezier. Mensen beschikken op dat moment over de benodigde energie voor hun activiteiten. Ze kunnen er zelfs nog extra energie van krijgen. Dit alles bevordert goede resultaten.

Het omgekeerde is ook waar. Wanneer mensen niet kunnen denken en handelen vanuit hun eigen waarden, raken zij eerder gedemotiveerd en gestrest. Over het algemeen leidt dat tot een minder effectief resultaat.

Met het inzicht in uw eigen drijfveren en in die van anderen, kunt u in het verleden behaalde resultaten beter verklaren. Ook kunt u de kans op succes in de toekomst vergroten. In het algemeen is het aan te raden om ieders werkzaamheden te laten aansluiten bij zijn of haar persoonlijke drijfveren. U zult zien dat dit tot meer efficiëntie en voldoening leidt.

Drijfverenanalyse

Deze analyse bestaat uit zes delen:

Deel 1. Inleiding drijfverenanalyse

Deel 2. Theorie en achtergrond

Deel 3. Uw drijfveren

Deel 4. Uw overheersende drijfveren

Deel 5. Uw overige drijfveren

Deel 6. Inspelen op drijfveren

Delen