Competentieanalyse​

WEET WELKE VAARDIGHEDEN U IN HUIS HEEFT OM UW (GEWENSTE) FUNCTIE TE KUNNEN BEKLEDEN.

Deze analyse is gebaseerd op de antwoorden die u heeft gegeven op de vragen van de analyse. Het doel van deze competentieanalyse is om u een beeld te geven van uw persoonlijkheidskenmerken, in relatie tot de competenties die voor uw functie van belang zijn.

Dit betekent dat u een 
beeld krijgt van de competenties waar u goed in bent (of goed in zou kunnen worden) en van de competenties waar u minder goed in bent. Voor de competenties waar u minder goed in bent zijn ontwikkelsuggesties gegeven zodat u deze kunt gaan ontwikkelen. Op deze manier kunt u uw ‘effectief resultaat’ verbeteren.

STAP Budget Competentieanalyse

Deze analyse bestaat uit zes delen:

Deel 1. Inleiding competentieanalyse

Deel 2. Persoonlijkheidskenmerken

Deel 3. Competentieprofiel

Deel 4. Persoonlijkheidskenmerken in relatie tot het competentieprofiel

Deel 5. Aandachtspunten persoonlijkheidskenmerken

Deel 6. Mogelijke ontwikkelactiviteiten

Delen