Capaciteitentest

WEET WELK DENK- EN WERK NIVEAU U BEZIT.

De capaciteitentest is volledig gebaseerd op de antwoorden die u heeft gegeven op de vragen in de online vragenlijst.

“Capaciteiten” is een veelgehoorde term. Maar wat houdt het nou eigenlijk in? Iemands persoonlijke capaciteiten bepalen voor een belangrijk deel hoeveel iemand uiteindelijk kan bereiken met zijn of haar eigenschappen en talenten.

Een capaciteitentest is een sterke voorspeller voor functiesucces. In elke functie is het zien van verbanden, het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken en het logisch redeneren van enige mate van belang. Deze onderliggende cognitieve kwaliteiten worden in deze capaciteitentest getoetst. Het doel van de capaciteitentest is om te kijken hoe u op een bepaald onderdeel presteert in vergelijking met mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau.

capaciteitentest

Dit rapport bestaat uit 5 delen:

Deel 1. Inleiding

Deel 2. Theorie en achtergrond

Deel 3. Uw resultaten

Deel 4. Toelichting op de resultaten

Deel 5. Aanzet tot ontwikkeling

De verschillende onderdelen waarnaar wordt
gekeken zijn:

    • Verbaal redeneren
    • Cijfermatig redeneren
    • Inductief redeneren

Delen