Drijfverenanalyse

Drijfverenanalyse

De drijfverenanalyse brengt aan de hand van zes verschillende drijfveren de voor u meest belangrijke innerlijke motivatoren in kaart. Het geeft inzicht in waarom u bepaalde dingen wél of juist niet doet.

Doel

De drijfverenanalyse geeft u inzicht in wat drijfveren zijn, wat úw drijfveren zijn  en hoe drijfveren uw acties in het dagelijkse leven bepalen.

Drijfveren spelen een belangrijke rol in het leven en op het werk. Ook bij het behalen van een resultaat als individu of als groep zijn drijfveren van belang. Mensen zijn namelijk het meest gemotiveerd wanneer zij vanuit hun eigen waarde kunnen handelen en denken.

Drijfveren bepalen wat iemand daadwerkelijk van zijn of haar beschikbare competenties laat zien. Een persoon kan bijvoorbeeld over uitstekende competenties beschikken en ook precies weten wat er van hem of haar verwacht wordt, maar als deze persoon niet de juiste motivatie heeft om datgene ook daadwerkelijk te doen dan zal het resultaat minimaal zijn.

Met het inzicht in uw eigen drijfveren en in die van anderen, kunt u in het verleden behaalde resultaten beter verklaren. Ook kunt u de kans op succes in de toekomst vergroten.

De analyse

De drijfverenanalyse bestaat uit 10 vragen. Elke vraag kent 6 antwoorden. Elk antwoord sluit in meer of mindere mate aan bij uw interesses, waarden en drijfveren, die een leidraad vormen in uw leven. Bij elke vraag dient u de 6 antwoordmogelijkheden in de juiste volgorde te slepen.

Aan de hand van uw keuzes wordt vervolgens een rapportage gegenereerd.

Rapportage

De rapportage bestaat uit o.a. de volgende onderdelen:

  1. Theorie en achtergrond
  2. Uw drijfveren
  3. Uw overheersende drijfveren
  4. Inspelen op drijfveren

 

Een drijfverenanalyse is zeer geschikt wanneer u met o.a. één van de volgende vragen loopt:

  1. Waarom doen mijn medewerkers niet wat er gevraagd wordt?
  2. Waarom staat deze medewerker niet open voor veranderingen?
  3. Waarom gedraagt mijn medewerker zich zo?

 

Selectie

Gebruikt u de drijfverenanalyse als selectie-tool dan krijgt u een goed beeld van de motivatoren van een deelnemer en of die handig of minder handig zijn voor de functie.

Wilt u een voorbeeld zien van het rapport? Deze kunt u hier downloaden.

Let wel, het gaat hier om voorbeeldrapport, met een aantal pagina’s uit het complete rapport.

Download

Stel uw vraag!
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?*