Competentieanalyse

Competentieanalyse

De competentieanalyse brengt 24 werkgerelateerde persoonlijkheidskenmerken in kaart. Deze persoonlijkheidskenmerken zijn vervolgens gekoppeld aan de verschillende competenties om een indruk te geven van hun bijdrage aan deze competenties.

Doel

Het doel van de competentieanalyse is u een beeld te geven van iemands persoonlijkheidskenmerken, die in relatie tot de competenties, voor een functie van belang zijn. Dit betekent dat u een beeld krijgt van de competenties waar iemand goed in is (of goed zou kunnen worden) en van de competenties waar iemand minder goed in is.

Maar met alleen de persoonlijkheidskenmerken weet u nog niet genoeg. Een bepaalde persoonlijkheid kan voor één functie ideaal zijn, terwijl deze voor een andere functie minder geschikt is. Daarom koppelen wij de persoonlijkheidskenmerken aan een (door de werkgever) van te voren opgestelde set van competenties; het zogenaamde competentieprofiel.

Hiermee wordt dus duidelijk of én hoe de persoonlijkheidskenmerken van uw werknemers een gunstige of een beperkende invloed hebben op zijn of haar competenties.

De analyse

De competentieanalyse bestaat uit 240 stellingen waarin u per stelling aan moeten geven in welke mate deze wel of niet bij u past.

Aan de hand van uw keuzes wordt vervolgens een rapportage gegenereerd.

Rapportage

De rapportage bestaat uit o.a. de volgende onderdelen:

  1. Persoonlijkheidskenmerken
  2. Competentieprofiel
  3. Persoonlijkheidskenmerken in relatie tot het competentieprofiel
  4. Aandachtspunten persoonlijkheidskenmerken
  5. Mogelijke ontwikkelactiviteiten

Een competentieanalyse is zeer geschikt wanneer u met o.a. één van de volgende vragen loopt:

  1. Waarom voert mijn medewerker zijn werk niet naar behoren uit?
  2. Ik heb het gevoel dat mijn medewerker niet goed bij deze functie past.
  3. Waarom laat mijn medewerker dit gedrag zien?

 

Selectie

Gebruikt u de competentieanalyse als selectie-tool dan krijgt u een goed beeld van de competenties/persoonlijkheidskenmerken van een deelnemer en of die handig of minder handig is voor de functie.

Wilt u een voorbeeld zien van het rapport? Deze kunt u hier downloaden.

Let wel, het gaat hier om voorbeeldrapport, met een aantal pagina’s uit het complete rapport.

Download

Stel uw vraag!
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?*