Wil je mijn spiegel zijn?

Young modern men in smart casual wear shaking hands and smiling while working in the creative office
Deel dit artikel op social media
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

In veel organisaties worden trajecten ingezet om zowel het individu, de teams en de gehele organisatie te ontwikkelen. Ieder traject met zijn eigen focus en ontwikkeldoelen. Deze trajecten worden ingezet om een bepaalde gedragsverandering te bewerkstelligen en om uiteindelijk een ander en beter resultaat neer te zetten. Voor VIPD is de meetbaarheid van onschatbare waarde, om te weten of het gewenste resultaat is bereikt.

Individuele ontwikkeltrajecten, teamcoaching en vaardigheidstrainingen. Allen worden ingezet om kennis, ervaring en vaardigheden verder te ontwikkelen. Ik spreek voor mezelf als ik er zelf altijd naar uit kijk om zulke trajecten in te gaan. Als trainee/deelnemer, maar ook als trainer/coach.

Daar doen we het voor

Om de ontwikkeling, gedurende het proces, te zien bij de deelnemers is “waar je het voor doet”. Tijdens praktische opdrachten en evaluatiemomenten zie je de vooruitgang van soft en hard skills. Toch blijft dat “zien” altijd subjectief. Door de gedragsverandering tijd te geven en daarna te evalueren krijgt men inzicht of deze ook zo bereikt is volgens de gewenste situatie. Deze evaluatie noemen wij een 360-graden-analyse.

De 360-graden-analyse haalt de informatie op uit de praktijk en relateert het aan meetbare competenties en gedrag van de trainee. Door aan te geven ‘wat’ iemand moet kunnen laten zien en ‘wat’ iemand ook daadwerkelijk laat zien, ontstaat een compleet beeld van de gerealiseerde ontwikkeling en de nog nodige stappen voor het beste resultaat.

We houden je een spiegel voor

Bij een 360-graden analyse vraagt de deelnemer aan zijn eigen omgeving hem een spiegel voor te houden. Een eerlijke, wetenschappelijk onderbouwde spiegel. Uit alle lagen van de werkomgeving van de deelnemer worden een aantal vaardigheden/competenties, gedrag en motivatie uitgevraagd. Deze worden door bv. leidinggevenden, directe collega’s en klanten beantwoord en beoordeeld. Hiermee ontstaat een evenwichtig beeld. Een duidelijke meting.

Onze trainees/coachees vragen aan hun werkomgeving om een spiegel voor hen te zijn.

Deze metingen zorgen voor een persoonsgerichte aanpak. Geen eenheidsworst in benadering van individu, team en organisatie, maar persoonlijk en helemaal op maat. Zo weet je aan het eind van een ontwikkeltraject over de bereikte resultaten en of de energie die je er in steekt ook lonend is geweest. Het geeft tevens een nieuwe, actuele situatie aan die je kan gebruiken als nulmeting voor verdere ontwikkeling.

Zonder meten geen resultaat

Meetbaarheid van resultaten is onmisbaar voor de borging van ingezette ontwikkeling. VIPD is specialist in het verzamelen van de nodige data. We bepalen op basis van die data een doelgericht plan en zorgen voor de borging van de resultaten. Meten – Ontwikkelen – Borgen. Onze bewezen werkwijze. Tastbare resultaten.

Hoe meet je het resultaat?

Veel aanbieders van training en coaching hebben hun eigen ideeën over ontwikkeling en zetten daarmee een standaard traject in om een ander resultaat neer te zetten. Zij geloven hierin. Maar is dat dan ook het gewenste resultaat van de opdrachtgever? En hoe weet men of dat resultaat ook daadwerkelijk is bereikt? Gaat men er vanuit dat als het ontwikkeltraject is afgelopen dat iedereen maar de vaardigheden en attitude in huis heeft, en daarmee te gewenste resultaten gaat laten zien?

Ik ben niet kritisch naar de methodes van onze collega’s. De meting van de resultaten laat echter wel soms te wensen over. Zonder een wetenschappelijke en feitelijke meting is het beste, gewenste resultaat niet gegarandeerd.

Een 360-graden-analyse geeft een wetenschappelijke én empirische onderbouwing van de ingezette verandering en brengt de (nog) nodige ontwikkeling in beeld.

Het aangaan van een training op zichzelf is niet een garantie om een nieuw en beter resultaat te behalen. Het bepalen van een actuele/huidige situatie, de daarbij horende ontwikkeling faciliteren en het meten van het nieuwe gedrag en resultaten zijn de bouwstenen van blijvende, positieve ontwikkeling. Deze methode heet “Meten – Ontwikkelen – Borgen” en is de basis van VIPD.

Wil je meer weten over mijn onze analyses en onze werkwijze? Of wil je eens kennis maken? Ik hoor graag van jou! Stuur mij een bericht via LinkedIn, of via l.hendriks@vipd.nl

Vraag een gratis consult of ontwikkeladvies aan

Vul uw gegevens in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

    Maak uw keuze