Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning

De marktomstandigheden veranderen snel. Dit komt door onder andere technologische ontwikkelingen, nieuwe klantbehoeften en stelsel-en wetswijzigingen. Veel organisaties zien risico’s doordat door deze snel veranderede marktomstandigheden er wellicht andere competenties, gedragingen en drijfveren nodig zijn. Ze vragen zich af of de huidige medewerkers in staat zijn om toekomstige doelstellingen van de organisatie te realiseren. En wat zijn de gevolgen mocht dit niet het geval zijn?

Het is daarom belangrijk om door middel van Strategische Personeelsplanning vroegtijdig te beginnen aan het in kaart brengen van deze knelpunten en actie te ondernemen om deze knelpunten weg te nemen.

Drie fasen

Volgens VIPD bestaat Strategische Personeelsplanning uit drie fasen die weer onder te verdelen zijn in zes stappen.

Meten:

  • Functieprofielen opstellen
  • Analyseren

Ontwikkelen:

  • Persoonlijk Ontwikkelplan
  • Opleiden en begeleiden

Borgen:

  • Portfolio en kwaliteitsprofiel
  • Monitoren en door ontwikkelen

Het is van belang dat u eerst bepaalt wat u nodig heeft om de toekomstige doelstellingen te  bereiken. Dit doet u door samen met ons uw toekomstige organisatie in te vullen en functieprofielen op te stellen voor de verschillende rollen. Nu dit op papier staat zullen uw huidige medewerkers door ons worden geanalyseerd op het gebied van persoonskenmerken, gedragsstijlen, drijfveren en capaciteiten. Met de functieprofielen en de analyseresultaten kunnen er GAP’s worden opgesteld, oftewel, hoe groot is het verschil tussen datgene wat een medewerker laat zien en wat hij zou moeten laten zien.

De volgende fase bestaat uit het ontwikkelen van uw medewerkers. Vanuit de gemeten GAP worden de geschiktheid, ontwikkelmogelijkheden én leerdoelen van uw medewerkers in kaart gebracht. Naar aanleiding hiervan kunnen medewerkers in ons e-HRM systeem een persoonlijk ontwikkelplan opstellen meer daarin toekomstige opleidingen, workshops, coaching- en ontwikkelprogramma’s.

De laatste fase bestaat uit borging. Wat hebben de medewerkers inmiddels bereikt, hebben de opleidingen het gewenste effect gehad en hoe kan er verder doorontwikkeld.

Meer informatie

Strategische Personeelsplanning zorgt ervoor dat uw organisatie klaar is voor veranderingen in de markt. U heeft een overzicht van de persoonskenmerken van uw medewerkers en u weet waar de mogelijkheden en de mogelijke valkuilen liggen.

Maar geen organisatie is hetzelfde en bij elke organisatie liggen er andere behoeftes. De cultuur, het beleid en uw medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol.

Wilt u met ons sparren hoe u Strategische Personeelsplanning binnen uw organisatie zou kunnen toepassen? Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

U kunt voor meer informatie over onze aanpak ook de brochure downloaden.

Interesse? Neemt u dan contact met ons op voor een afspraak.