Uw gedragsstijl & effectief communiceren

Uw gedragsstijl en effectief communiceren

Hoe gaat u effectief om met verschillende gedragsstijlen?

Gedrag is één van de meest bepalende factoren voor succes en wordt gedefinieerd als “de waarneembare interactie tussen een persoon en zijn of haar omgeving”. De omgeving waarin mensen op elkaar reageren en met elkaar communiceren. We kennen allemaal wel die klant die altijd dominant reageert, veeleisend is of juist die klant die heel formeel is en op de laatste cijfers achter de komma alles precies wil weten. Om het nog maar niet te hebben over die collega die altijd impulsief reageert en niet lijkt op te houden met zijn of haar enthousiaste gepraat.

Maar hoe gaat u daar nu effectief mee om?

Voorafgaan aan de workshop wordt u uitgenodigd om een gedragsanalyse te maken. Deze gedragsanalyse geeft u inzicht in uw persoonlijke gedragsstijlen en de daarbij horende sterke punten, maar ook de valkuilen.

Tijdsduur: 1 dag

Prijs: €650,00

Resultaat

  • U kent de Persoonsfactor;
  • U kent de Gedragsfactor;
  • U kent de relatie tussen gedrag en communicatie;
  • U kent uw persoonlijke gedragsstijl;
  • U kunt invloed uitoefenen vanuit uw gedrag;
  • Uw persoonlijke sterkten en valkuilen kennen;
  • Gedrag versus het effectief resultaat.

Verantwoordelijkheidsniveau

Strategisch Operationeel | Operationeel Strategisch | Operationeel

Sector

Accountancy | Overig | Banken | Automotive | Financiële sector | Vastgoed/Makelaardij | Zakelijke dienstverlening | Gezondheidszorg | Defensie | Overheid

Leergang

Persoonlijke ontwikkeling

Schrijf u nu in voor deze workshop

Stel uw vraag!
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?*


cedeo