Leiderschapstraining

Leiderschapstraining

Doel

Als manager of directeur bij een middelgrote onderneming heeft u de afgelopen jaren bijgedragen aan een sterke groei. Een prestatie waar u trots op mag zijn. Ook als nieuwkomer in een leidinggevende positie weet u in de basis waar het leidinggeven om draait. Toch voelt u de behoefte om uw manier van leidinggeven te versterken. U bent zich namelijk bewust van het feit dat uw handelen en uw gedrag in omgang met anderen in de organisatie, medebepalend zijn voor de bedrijfsresultaten. Daarom staat u bij onze leiderschapstraining stil bij uw functioneren en bent u niet bang om er vraagtekens bij te zetten. Uw uitdaging? Hoe kan ik nóg succesvoller leidinggeven?

De thema’s

De leiderschapstraining draait om vijf thema’s die in de praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tijdens het programma smelten deze thema’s samen, waarbij kennis, kunde en vaardigheden verder worden ontwikkelt.

Leiderschap

Leiderschap gaat verder dan uw persoonlijke manier van leidinggeven. Een goed leider is in staat om beleid om te zetten in effectief resultaat.

De invloed van mijn gedrag

Bij het dagelijks leiden en doorvoeren van uw beleid gaat het om invloed. Wat voor ‘type’ leider bent u? Hoe helder heeft u het beleid gecommuniceerd? Hoe oefent u invloed uit op de processen en is dit uw beste manier? Waarom zouden juist mensen u volgen?

Succesvol beleid ontwikkelen en de invloed van competenties

Het helder en concreet opstellen van beleid is van belang voor de ontwikkeling van uw organisatie en is een kunst op zich. Hoe doet u dit in de praktijk? Wat is uw visie en hoe vertaalt u die in een praktische aanpak? Welke individuele en organisatiecompetenties zijn nodig om uw visie te realiseren?

Persoonlijke presentatie in elke situatie

U kent veel mensen, u heeft verschillende zakelijke en persoonlijke contacten. Het optimaal en effectief inzetten van uw netwerk is afhankelijk van uw persoonlijke presentatie. Op welke wijze presenteert u uw plannen, hoe communiceert u en op welke wijze vergadert u? De juiste vaardigheden en technieken bepalen uw succes.

Implementeren en mijn rol als leider

Opstellen van beleid is iets anders dan het in de praktijk brengen ervan. Succesvol implementeren gaat goed wanneer u faalfactoren kunt herkennen en succesfactoren kunt definiëren. Door de succesfactoren gedegen over te brengen op uw medewerkers, krijgt u een stevig draagvlak en meer betrokkenheid.

Stel uw vraag!
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?*


Onze aanpak

Maar hoe pakken wij dit aan? Wij maken gebruik van onze algemene aanpak en delen wij een coachingstraject op in drie stappen:

Meten

Stap 1. Voorbereiding en intake

Ontwikkelen

Stap 2. Opleidingsweek

Borgen

Stap 3. Reflectie & coaching

Voorbereiding en intake

Ter voorbereiding op het programma doorloopt u enkele analyses die zijn gericht op het inzichtelijk maken van uw gedragsstijlen, drijfveren en persoonlijke talenten.

Ook vindt er een telefonische intake plaats. Tijdens dit gesprek wordt besproken welke verwachtingen u heeft en of deze aansluiten bij het programma. Zo haalt u het optimale rendement uit uw deelname.

Opleidingsweek

Vervolgens volgt een intensief programma van vijf aaneengesloten dagdelen waarin de basis wordt gelegd voor succesvoller leiderschap. Deze week bestaat uit een afwisseling van een kennisprogramma, het aanleren van praktijkgerichte vaardigheden en ervaringsleersoefeningen. De programmaonderdelen beslaan dagelijks de gehele dag én avond.

Een businesscase simulatie vormt de rode draad. Daarin doet u inzichten op en brengt u nieuwe kennis en vaardigheden direct in de praktijk. U krijgt een rol in een “nieuwe organisatie” en bent onderdeel van een team. Samen met uw (tijdelijke) collega’s gaat u deze businesscase tot een succesvol einde brengen.

Coaching en reflectie

Gedurende het programma is er een aantal momenten waarbij samen met de coach de aandacht wordt gericht op uw persoonlijke ontwikkeling. Met een tussenliggende periode van minimaal vier en maximaal zes weken vindt er tweemaal een coaching of reflectiemoment plaats. Deze modules (2 en 3) bestaan beiden uit een halve dag.

In de loop van totale het programma leert u de mogelijkheden van uw eigen gedragsprofiel ten opzichte van andere gedragsvormen herkennen en erkennen. Met de door u opgedane kennissen vaardigheden kunt u, eenmaal terug in uw eigen werksituatie, de effectiviteit van het team en uw organisatie vergroten.

Interesse? Neemt u dan contact met ons op voor een afspraak.