Executive Brainstormsessie

Executive Brainstormsessie / Pressure Cooker Sessie

Doel

De Executive Brainstormsessie, ook wel bekend onder de naam Pressure Cooker Sessie, biedt de benodigde ingrediënten voor een sessie waarbij er door een team, gedurende een aantal dagen, concreet wordt gewerkt aan een aanpak op basis van een vooraf vastgesteld resultaat. Samen met één van onze coaches sluit het team zich gedurende een aantal dagen op in een sfeervolle en ontspannen omgeving.

Ondanks dat het rendement binnen uw organisatie hoog is, ontstaat er soms een situatie dat er snel resultaat nodig is. Veranderingen zijn vaak aan de orde van de dag en nieuwe ontwikkelingen geven nieuwe kansen.

Maar om succesvol te zijn is het van belang om vanuit een gezamenlijke basis een aanpak te ontwikkelen. Toch loopt u er tegen aan dat door de volle agenda’s het lastig is om bij elkaar te komen, of merkt u dat u de onafhankelijke blik van een ‘buitenstaander’ nodig heeft.

In deze afzondering wordt een programma doorlopen waarin kennis, vaardigheden, beleidsvorming, teamvorming en het nemen van beslissingen centraal staan.

Onze aanpak

De Executive Brainstormsessie omvat meerderde dagen, variërend van twee tot vier. Hoewel de inhoud van het programma in de praktijk wordt aangepast aan de klantwensen, is de opbouw gebaseerd op onze algemene aanpak en delen wij de training op in drie stappen:

Stel uw vraag!
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?*


Meten

Stap 1. Voorbereiding en intake
Stap 2. Toekomstfoto

Ontwikkelen

Stap 3. Focus op gedrag
Stap 4. Uitwerken toekomstfoto
Stap 5. Presenteren plan van aanpak

Borgen

Stap 6. Borging

Voorbereiding en intake

Vooraf wordt het resultaat van de sessie gedefinieerd. Daarnaast lopen de deelnemers een gedragsanalyse, gericht op het inzichtelijk maken van ieders toegevoegde waarde, ook in teamverband.

Toekomstfoto

De deelnemers maken een scherpe, gemeenschappelijke ‘foto’ van de toekomst. Verschillende facetten van deze toekomst worden in kaart gebracht. In een opbouwende sfeer ontstaat er vanuit diverse invalshoeken commitment over concrete doelen. Dit legt de basis voor een praktisch plan van aanpak.

Focus op gedrag

Gedrag bepaalt in belangrijke mate de manier waarop mensen op elkaar reageren en met elkaar communiceren. Gedrag is daarmee een zeer bepalende factor voor resultaat. Te vaak zien we dat bepaalde ervaringen uit het verleden, subjectieve oordeelvorming, individuele intuïtie of idealisme, leidend zijn bij veranderprocessen.

De focus op gewenst gedrag maakt performance meetbaar en bespreekbaar, waardoor er kan worden bijgestuurd, bijvoorbeeld door elkaar ergens op aan te spreken. Daarom is het van belang om verschillende vormen van gedrag te herkennen en te weten hoe daarop in te spelen. Daarmee kan de voortgang van het team en de organisatie positief worden beïnvloed.

Uitwerken toekomstfoto

Werken aan de juiste dingen is voor de doelgerichtheid. Werken aan het team is een investering in de efficiëntie en daarmee de toekomstige productiviteit van het team. Gericht in- en ontspanning is een graadmeter voor de noodzakelijke teamfacetten als respect, helderheid, daadkracht en enthousiasme.

Vaak is de (fysieke) inspanning met een buitenactiviteit hierin doeltreffend. Het reflecteren op het teamproces wordt aangescherpt door waarnemingen van VIPD coaches. Het besef van de eigen invloed in het team wordt gevoed en dat vergroot het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel. Individuele coaching kan een middel zijn om binnen de vooraf gestelde kaders te blijven.

Presenteren Plan van Aanpak

Natuurlijke spanningen tussen verschillende teams binnen een organisatie (zoals sales, operationele uitvoering, directie, financiën en HRM) zijn een kans om afgestemd te worden tot een krachtig geheel. Wat betekent het vastgestelde beleid voor de verschillende disciplines? Wat moet er dan gebeuren? Welke prestatie-indicatoren en doelstellingen kunnen worden vastgesteld? Welke competenties zijn noodzakelijk om het beleid te realiseren? Hoe gaat er gemeten en bijgestuurd worden? Deelnemers creëren een gezamenlijk ‘commitment’ ten aanzien van het plan van aanpak.

Borging

Het moment van de waarheid komt wanneer de dagelijkse praktijk zich aandient. Een plan kan kwalitatief perfect zijn, maar altijd geldt E=K*A, oftewel het ‘Effect’ van het plan is het resultaat van ‘Kwaliteit’ maal ‘Acceptatie’.

Daarom is het belangrijk om vooruit te lopen op de implementatie. Hoe weet men of het goed gaat? Hoe spreekt men elkaar aan op afwijkend gedrag ten opzichte van gemaakte afspraken? En hoe verloopt dan de bijsturing?

Het bezig zijn met deze vragen voegt vaak veel toe aan het fijn slijpen van managementcompetenties.