Businesscase Simulatie

Businesscase Simulatie

De businesscase simulatie geeft inzage in leiderschapsstijlen, aanpassingsvermogen, het functioneren in een team, het kunnen dienen van een groter belang, een persoonlijke bijdrage leveren en persoonlijke omgangsstijlen in de praktijk.

Doel

Een businesscase simulatie is een praktijkcase die de gelegenheid biedt om een juiste indruk te krijgen van de groepsdynamiek en de groepsrollen. Businesscase simulaties kunnen worden ingezet als onderdeel van leiderschapsprogramma’s maar kunnen ook worden gebruikt in het kader van selectie voor het samenstellen van het gewenste team.

Door middel van een businesscase simulatie krijgt u inzage in leiderschapsstijlen, aanpassingsvermogen, het functioneren in een team, het kunnen dienen van een groter belang, een persoonlijke bijdrage leveren en persoonlijke omgangsstijlen in de praktijk.

De simulatie

De deelnemers worden als groep, gezamenlijk, onder druk, gedurende een hele dag onderworpen aan een rampenscenario. De simulatie wordt uitgevoerd in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte, waar de acties van de deelnemers worden opgenomen door camera’s en microfoons. Op basis van de beslissingen die de deelnemers zullen nemen zal het rampenscenario zich ontwikkelen.

De simulatie wordt live gevolgd door één hoofdtrainer en twee co-trainers. Hierbij wordt gelet op vooraf bepaalde gedragingen en sociale vaardigheden.

De ruimte

In de ruimte bevinden zich een viertal camera’s die tijdens de gehele sessies de deelnemers in de gaten houden; hoe bewegen ze zich in de ruimte? Wie neemt de leiding? Wie houdt zich afzijdig?

Ook wat de deelnemers zeggen wordt geregistreerd, zodat over de communicatieve vaardigheden een oordeel kan worden geveld.

De beelden en het geluid worden rechtstreeks bekeken door onze consultants in de controlekamer, zodat er onmiddellijk gereageerd kan worden op de acties van de deelnemers.

Een businesscase simulatie is zeer geschikt wanneer u met o.a. één van de volgende vragen loopt:

  1. Dankzij de analyses weten we nu iemands competenties en gedragsstijl, maar wat laat iemand daar in de praktijk van zien?
  2. Hoe gaan mijn kandidaten voor deze managementfunctie om met stress?
  3. Hoe functioneren de kandidaten in een team en kunnen zij zich makkelijk aanpassen aan de situatie?
  4. Kunnen de kandidaten een groter belang dienen?
  5. Wie van de kandidaten is een geboren leider en welke leiderschapsstijlen hebben ze?

Stel uw vraag!
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?*