INTRODUCTIE

Zonder wrijving geen glans! Weerstand is een natuurlijk onderdeel van een veranderingsproces. Het beïnvloeden van weerstand vraagt om kennis en vaardigheid.

Weerstand vindt doorgaans zijn bron in een tekort aan kennis en/of vaardigheden: de wil om te veranderen is er vaak wel. Middels een op maat gemaakt vaardigheidstraining leert u, middels inzicht en bewustwording, beter om te gaan met weerstanden binnen uw team. Welke beïnvloedingstijlen kunt u inzetten hoe krijgt u uw mensen mee?

Welke middelen zetten wij in?

COMBINATIE VAN DIVERSE ANALYSES

Wij geloven in: “Meten is Weten”. De resultaten van de analyses geven de huidige stand van zaken weer: Voor een individu, een team of de hele organisatie.

Deze kennis kunnen we gebruiken voor het startpunt van ontwikkeling. (Vaardigheidstrainingen & Coaching) Maar ook kunnen we de resultaten gebruiken om te zien of de gewenste ontwikkeling ook daadwerkelijk plaats heeft gevonden. Onze analyses brengen veel verschillende aspecten in beeld, maar hebben één ding gemeen: ze dienen als basis voor uw ontwikkeling.

DWARSDOORSNEDES

Weet hoe de diverse, essentiële eigenschappen van het team zich met elkaar verhouden.

Overzichtelijke dwarsdoorsnedes van een team, op welk gebied dan ook, kunnen als basis dienen voor ontwikkeling van het team én individuen. Ze leveren op overzichtelijke en begrijpelijke wijze informatie die kan bijdragen aan het bereiken van een verbeterd effectief resultaat. Deze overzichten vormen vaak de basis voor een teamcoachingstraject.

PERSOONLIJKE COACHING VOOR LEIDINGGEVENDE

Persoonlijke coaching onder professionele begeleiding, specifiek voor leidinggevenden.

Tijdens de persoonlijke coaching zoomen we in op het eigen functioneren als leidinggevende. Wat is de stijl van leidinggeven, wat zijn de sterke en minder sterke punten. Dit doen we om u inzicht te verschaffen in uw functioneren als leidinggevende, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit.

TEAMCOACHING

Coaching op maat voor teams onder professionele begeleiding.

Teamcoaching is bij uitstek geschikt om teams effectiever te laten samenwerken, onderlinge communicatie te verbeteren, teamdynamiek te creëren of om bepaalde werkwijzen aan te leren. Tijdens de teamcoaching wordt er collectief gewerkt aan concrete resultaten, bewustwording en effectief gedrag.

PERFORMANCE DEVELOPMENT CENTER (PDC)

Het traject naar een beter effectief resultaat voor uw organisatie op digitale wijze inzichtelijk ge-maakt.

Het PDC is een digitaal platform dat uw gehele organisatie in kaart brengt op basis van analyses, geplande ontwikkeltrajecten en het borgen van resultaten. Op diverse niveaus, van operationeel tot aan strategisch, is inzichtelijk welke stappen er moeten worden genomen om individueel of in teamverband een beter effectief resultaat neer te zetten en dit te borgen.

Vraag een gratis consult of ontwikkeladvies aan

Vul uw gegevens in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

    Maak uw keuze