€1.000,- krijgen voor een

ontwikkel assessment,

training of coaching? Vraag het STAP-budget aan

Eén keer per jaar kun je een aanvraag indienen voor een STAP-budget: een nieuwe subsidie vanuit de overheid van maximaal
€1.000,- om een  training
te volgen of te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Dus ook voor een ontwikkelassessment. training of coaching bij VIPD. Veel van onze trainingen, coaching of assessments kun je zelfs kosteloos met je STAP-budget volgen. Welke ontwikkelstap kies jij?

Kies je ontwikkel assessment, training, coaching

Kies je ontwikkel
assessment, training, of coaching en startdatum. Je moet starten binnen drie maanden vanaf het moment dat je het STAP-budget aanvraagt.

Meld je aan

Meld je aan voor je ontwikkel
assessment, training of coaching. Bewaar je bewijs van vooraanmelding. Die heb je nodig voor je aanvraag bij UWV.

Naar UWV

Vraag in het tijdvak je STAP-budget aan bij UWV met je bewijs van vooraanmelding. Binnen vier weken krijg je bericht.

Aan de slag

Is je aanvraag goedgekeurd? Start met je ontwikkel
assessment, training of coaching!

Vraag op tijd je STAP-Budget aan

Om te voorkomen dat het volledige subsidiebedrag in één keer op gaat, is een jaar ingedeeld in tijdvakken van twee maanden. 
Binnen zo’n tijdvak kan je één keer per jaar STAP-budget aanvragen. De persoonlijk assessment, training of coaching waarvoor je je aanmeldt, moet binnen 3 maanden starten na afloop van het tijdvak waarin je een aanvraag doet. Bekijk in de tabel wat die tijdvakken zijn en wanneer je kan starten met je opleiding. Handig!

Bijvoorbeeld: doe je een aanvraag in het 3e tijdvak? Dan moet je uiterlijk op 30 november 2022 starten met je opleiding.

Je kan je nu al aanmelden voor het
4e tijdvak

Het STAP-budget was in het 3e tijdvak binnen 2 uur en 20 min. al op. Meld je daarom nu al aan voor het volgende tijdvak. Je krijgt dan alvast je STAP-aanmeldingsbewijs. Daarmee kan je dan snel op
1 september je aanvraag indienen bij UWV. Wacht niet te lang,
want er is ook voor het 4e tijdvak een beperkt STAP-budget beschikbaar (op = op).

STAP-budget, voor wie is het en wat zijn de voorwaarden?

Het STAP-budget is voor iedereen die zichzelf verder wil ontwikkelen vanaf 18 jaar tot aan de AOW leeftijd. Gebruik het als kans om je kennis te verdiepen binnen je loopbaan, of om eindelijk die omscholing te doen waar je al zo lang van droomt. Werk verandert snel en banen veranderen. Door het STAP-budget te gebruiken voor om- of bijscholing, heb je meer kansen op de arbeidsmarkt. Of je nu goed zit in je huidige baan, of overweegt een ander carrièrepad te volgen; bij VIPD vind je altijd een training, coaching of ontwikkelassessment die bij jouw wensen past.

Om in aanmerking te komen voor het STAP-budget stelt de overheid enkele voorwaarden, waaraan je als deelnemer moet voldoen.

Omscholing of bijscholing, jij bepaalt

Waar wil je naartoe in je carrière? Met om- en bijscholing voorkom je dat je je baan verliest. Werk verandert namelijk snel. Steeds meer werk is digitaal.  Hierdoor komen er nieuwe banen bij, terwijl andere banen verdwijnen. Ook door de coronacrisis verdwijnen er banen. Terwijl er in de zorg, techniek en het onderwijs juist veel vacatures zijn. Als je een zwaar beroep hebt, bijvoorbeeld in de bouw, kan omscholing helpen om van baan te wisselen. Zo kun je op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken.

Of je nu goed zit in je huidige baan, of overweegt een ander carrièrepad te volgen. Met het STAP-budget kan jij een training, coaching of ontwikkelassessment volgen met € 1.000 voordeel. Je kunt je vaardigheden ontwikkelen, je kennis verdiepen, maar ook kiezen voor een hele nieuwe richting. Oriënteer je nu alvast op een  assessment, training of coaching die je zou willen volgen. Zo ben je voorbereid als je straks de subsidieaanvraag kunt doen. Welke investering je ook kiest, sterker worden doe je bij ons. Heb je hulp nodig bij het kiezen? Onze coaches zitten voor je klaar

STAP-budget

Ruim 75% van onze persoonlijke ontwikkel- assessments, trainingen, coaching of kosteloos met STAP-budget

Eén van onze doelstellingen is zoveel mogelijk mensen succesvol te maken. Een centraal uitgangspunt hierbij is dat iedere medewerker een bijdrage levert aan het succes van een organisatie. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan ontwikkelen en willen dit zo toegankelijk en praktisch mogelijk maken. Daarom bieden we een deel van onze dienstverlening met een extra korting aan. Ruim 75% van onze assessments, trainingen of coaching zijn daardoor met STAP-budget geheel kosteloos te volgen. Hierbij gelden uiteraard wel de STAP-budget en startvoorwaarden van de overheid.

NRTO keurmerk

De NRTO heeft in 2016 het NRTO-keurmerk ingevoerd. Alle leden moeten voldoen aan eisen die opgenomen zijn in een checklist. Kwaliteit is een belangrijk aspect voor leden van de NRTO. Hiermee onderscheiden NRTO-leden zich van niet-leden. Wij als aanbieder conformeren ons aan de basiskwaliteit (hanteren en publiceren gedragscodes en algemene voorwaarden) en worden daar via het keurmerk ook daadwerkelijk op getoetst door een onafhankelijke certificerende instelling. Om kwaliteit vorm te geven op basis van de missie en visie van de NRTO is ervoor gekozen de kwaliteitseisen uit te werken tot een set die voor alle leden van de NRTO van belang zijn.

Het keurmerk is opgebouwd uit 4 P’s met ieder twee uitgangspunten, ofwel de NRTO-kwaliteitseisen:

  • Product:  Doen wat je belooft en transparantie over je product of dienst en helderheid over de leeruitkomsten.

  • Personeel:  Inzetten van deskundig personeel en deskundigheidsbevordering van eigen personeel.

  • Proces: Op orde hebben van processen m.b.t. overeenkomsten en klachten en streven naar continu verbeteren.

  • Publiek: Tevredenheid – feedbackloop en garantie van dienstverlening; continuïteit.

ls aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoen wij aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst. Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

NRTO keurmerk

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen over het STAP-budget? Goede kans dat je vraag hier tussen staat en beantwoord wordt. Mocht dat niet zo zijn, neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag.

Het STAP-budget is voor iedereen die aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Je bent ten minste 18 jaar oud en je hebt de AOW leeftijd nog niet bereikt
  • Je bent EU-burger of partner van een EU-burger
  • Je bent volksverzekerd. Heb je de afgelopen 27 maanden minstens 6 maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering gehad? Dan ben je verzekerd voor de volksverzekeringen.
  • Je hebt dit kalenderjaar nog geen STAP-budget gekregen
  • Je mag geen andere onderwijs gerelateerde financiering of tegemoetkoming, zoals studiefinanciering ontvangen

Dit doe je met je STAP-aanmeldbewijs dat je van ons ontvangt zodra je je hebt aangemeld voor een opleiding of training. Met dit aanmeldbewijs en je DigiD kun je op het STAP-portaal van UWV je aanvraag indienen.

UWV heeft hier maximaal 4 weken de tijd voor. In de praktijk is dit vaak al binnen enkele werkdagen voor het overgrote deel van de aanvragen. 

Je kan met je opleiding starten 4 weken nadat je een aanvraag hebt ingediend voor STAP-budget. Zo heeft UWV voldoende tijd om je aanvraag te beoordelen. Kijk in het schema voor een overzicht met tijdvakken en startdata.

Dat kan, maar alleen als je opleiding duurder is dan € 1000. Bijvoorbeeld: de opleiding die je wilt doen kost € 1600,-. Dan kan je voor € 1000,- STAP-budget aanvragen en voor het resterende bedrag kan je bijvoorbeeld opleidingsbudget vanuit je werkgever gebruiken.

Helaas niet. Het is niet de bedoeling dat er sprake is van dubbele financiering voor scholingskosten vanuit de overheid. Als je studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten ontvangt dan heb je geen recht op STAP-budget.

Ja. De aftrek scholingskosten was niet voor iedereen toegankelijk. Met het STAP-budget is leren voor bijna iedereen mogelijk. Daarom is de fiscale scholingsaftrek vervangen door een individueel leer- en ontwikkelbudget: het STAP-budget.

Je hebt dan geen recht meer op STAP-budget voor die opleiding. Geef dit zo snel mogelijk door aan ons en aan UWV, zodat UWV kan voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt of het STAP-budget kan terugvorderen bij ons. Doe je dit niet tijdig, dan kan je voor een periode van maximaal twee jaar het recht verliezen om STAP-budget aan te vragen.

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Wanneer een opleiding al is begonnen, kan STAP-budget niet meer worden aangevraagd. Dit geldt ook voor opleidingen die zijn gestart voor de invoering van het STAP-budget.

Dan kan je in een volgend tijdvak weer een nieuwe aanvraag doen. Er zijn jaarlijks zes tijdvakken om STAP-budget aan te vragen. Met uitzondering van 2022 waarin er vijf tijdvakken zijn.

Dit is een bewijs dat je hebt deelgenomen aan de opleiding. Om recht te hebben op STAP-budget moet je een diploma of certificaat halen, of een bewijs hebben dat je ten minste 80% van de tijd aanwezig was. Zo kan UWV controleren of het STAP-budget daadwerkelijk is gebruikt waarvoor je een aanvraag hebt gedaan. Binnen drie maanden na afloop van de opleiding stuurt Schouten & Nelissen dit bewijs van deelname rechtstreeks naar UWV.

UWV zal controleren of je definitief recht hebt op STAP-budget en aan alle verplichtingen daarvoor hebt voldaan. Schouten & Nelissen zal binnen 3 maanden na afloop van je opleiding een bewijs van deelname naar UWV sturen. Het UWV zal dan beoordelen of het STAP-budget definitief wordt toegekend. Je ontvangt hierover een beschikking van UWV.