Competentieanalyse​

WEET WELKE VAARDIGHEDEN U IN HUIS HEEFT OM UW (GEWENSTE) FUNCTIE TE KUNNEN BEKLEDEN.

Deze analyse is gebaseerd op de antwoorden die u heeft gegeven op de vragen van de analyse. Het doel van deze competentieanalyse is om u een beeld te geven van uw persoonlijkheidskenmerken, in relatie tot de competenties die voor uw functie van belang zijn.

Dit betekent dat u een 
beeld krijgt van de competenties waar u goed in bent (of goed in zou kunnen worden) en van de competenties waar u minder goed in bent. Voor de competenties waar u minder goed in bent zijn ontwikkelsuggesties gegeven zodat u deze kunt gaan ontwikkelen. Op deze manier kunt u uw ‘effectief resultaat’ verbeteren.

STAP Budget Competentieanalyse

Deze analyse bestaat uit zes delen:

Deel 1. Inleiding competentieanalyse

Deel 2. Persoonlijkheidskenmerken

Deel 3. Competentieprofiel

Deel 4. Persoonlijkheidskenmerken in relatie tot het competentieprofiel

Deel 5. Aandachtspunten persoonlijkheidskenmerken

Deel 6. Mogelijke ontwikkelactiviteiten

Delen

Prijs:

€160,00 (excl. BTW)

Duur:  45 min

Startmoment: In overleg (online)

Reviews

De competentie analyse laat zien waar je krachten liggen. Het meeste heeft invloed op elkaar en dat vind ik wel erg interessant. Het kan me helpen in de omgang en samenwerking met anderen. Het is een stukje bewustwording en goede reflectie op jezelf.
De competentieanalyse is een soort persoonlijke samenvatting wat je sterke punten samen vat waardoor je weet waar je kracht ligt en dan kun je daar bijvoorbeeld in je werk op inspelen.
Het resultaat van de competentie analyse geeft mij een nog beter beeld van wat mijn kwaliteiten zijn. Hierdoor kan ik mezelf blijven verbeteren. Het kan me ook helpen om me te richten op de iets mindere kwaliteiten.