Onze producten en diensten

Onze unieke aanpak bestaat uit een combinatie van diverse producten en diensten die we inzetten. Op deze pagina vindt u een overzicht. Een product of een dienst is vaak een onderdeel van de totaalaanpak die wij bieden.

Wilt u weten wat het beste bij uw organisatie past?

Analyses en testen

Voor een organisatie die zich wil ontwikkelen is het essentieel dat haar medewerkers zich blijven ontwikkelen.

Vraag een gratis consult aan om te kijken welke analyse(s) het beste bij uw persoonlijke situatie, of die van uw organisatie passen.

Gedragsanalyse

Uw gedragsstijl vertelt over uw manier van communiceren met anderen en over hoe anderen u zien. Bent u introvert of extravert? Bent u een denker of een voeler? Uw gedragsstijl is een combinatie van die factoren.

De kennis van een VIPD gedragsanalyse kunt u inzetten om uw communicatie en samenwerking met anderen te verbeteren.

Drijfverenanalyse

Een VIPD Drijfverenanalyse brengt uw motivatoren in beeld. Deze motivatoren hebben direct invloed op uw blik op de wereld, uw beslissingen en op uw praktisch handelen. Wanneer u weet welke motivatoren dit zijn kunt u deze kennis tot uw voordeel gebruiken. U leert ook hoe u ze herkent bij anderen, zodat u daar succesvol op kan inspelen.

Competentieanalyse

Een VIPD Competentieanalyse vertelt over uw persoonskenmerken en vertaalt deze naar de competenties die u van nature in huis heeft. Deze competenties kunnen gerelateerd worden aan uw huidige of gewenste functie. Het brengt tevens in beeld welke ontwikkeling (nog) nodig is om uw functie goed of beter uit te kunnen voeren.

Talentenanalyse

Een VIPD Talentenanalyse brengt al uw persoonlijkheidskenmerken in kaart en vertaalt deze naar de vaardigheden/competenties die u (van nature) als talent bezit. Deze wetenschap ondersteunt in het maken van keuzes voor bijv. een nieuwe uitdaging, functie of carrière. Een talentenanalyse geeft uw potentie weer: het (werk-)gebied waar u makkelijk zal slagen.

Capaciteitentest

Het resultaat van een capaciteitentest toont aan of de persoon aansluit bij het gewenste werk- en denkniveau van de functie. Dit niveau is bepalend voor de snelheid van leren en ontwikkelen van de kandidaat binnen de functie en doorgroei in de verdere loopbaan.

360 Graden Feedbackanalyse

Een VIPD 360-analyse geeft een evenwichtig beeld (vanuit zijn directe werkomgeving) over het effectief gedrag dat de persoon laat zien en kan gerelateerd worden aan datgeen wat hij/zij moet laten zien op het gebied van competenties, drijfveren en gedragsstijl.

GAP-Rapport

Een VIPD GAP-rapport geeft aan op welk gebied iemand zich nog moet ontwikkelen binnen zijn functie. “Wat moet hij laten zien?” wordt gerelateerd aan “Wat kan hij laten zien?”. Het verschil hiertussen heet “ontwikkeling” en geeft precies aan waar nog ontwikkeling vereist is voor het goed of beter invullen van de functie.

Assessments

Onze assessments (metingen) geven inzichten die bruikbaar zijn voor meerdere doelen. Werving & Selectie, Mobiliteit, en ontwikkeling van individu, team & organisatie.

Onze assessments zijn maatwerk. Vraag daarom een gratis consult aan om te kijken welke assessments het beste bij uw persoonlijke situatie, of die van uw organisatie past.

Selectieassessment

Een VIPD-selectieassessment heeft meerdere lagen en geeft diverse inzichten. Het adviseert over de aansluiting van de kandidaat op het functieprofiel. Het assessment heeft ook een voorspellende waarde over de snelheid van ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden van de kandidaat. Zo weet u of u voor nu én voor de toekomst de juiste kandidaat selecteert.

Ontwikkelassessment

“Wat moet een kandidaat laten zien?” en “Wat kan een kandidaat laten zien?”. Het verschil hier tussen heet “gewenste ontwikkeling”. Een VIPD-ontwikkelassessment geeft u een advies over welke ontwikkeling uw medewerker moet doorlopen om zijn functie naar behoren in te vullen. Het rapport verklaart waar en waarom die ontwikkeling nodig is. Tevens heeft het een voorspellende waarde over de snelheid waarin die ontwikkeling kan plaats vinden.

Businesscase Simulatie

Het team krijgt een onverwachte casus voorgelegd. Het team wordt constant geobserveerd en krijgt (op basis van eerdere analyses) extra onverwachte, complexe opdrachten. Zo ziet u waar de kracht en valkuilen zitten van zowel het team als individu (gedrag, motivatie en competenties). De resultaten van de simulatie dienen als basis voor verdere ontwikkeling naar gewenst effectief gedrag.

Trainingen

Het (verder) ontwikkelen van kennis, ervaring en vaardigheden, met als doel de samenwerking, communicatie en resultaten te verbeteren.

Onze trainingen zijn maatwerk. Vraag een gratis consult aan om te kijken welke trainingen het beste bij uw persoonlijke situatie, of die van uw organisatie past.

Leiderschapsprogramma

Naast persoonlijke analyses en een businesscase simulatie worden de volgende thema’s behandeld: Organisatie- en Teamontwikkeling, Coachend leiderschap, Projectmanagement, Performancemanagement en Verandermanagement. Deze 5 thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens dit programma borgen we de ontwikkeling d.m.v. 360° Graden Feedbackanalyses en het Performance Development Centre (PDC).

Vaardigheidstrainingen

De VIPD Vaardigheidstrainingen zijn divers en kunnen onderdeel uitmaken van op-maat-gemaakte ontwikkelprogramma’s. De vaardigheidstrainingen worden gemaakt voor ieder niveau binnen uw organisatie en hebben allemaal als doel de organisatie ontwikkeling te ondersteunen en het effectief resultaat van de medewerker en het team te optimaliseren.

Voorbeelden zijn Communicatietrainingen, Salestrainingen, Vergader- en presentatietechnieken, Feedback en Omgaan met weerstand.

Pressure Cooker sessies

In een inspirerende omgeving, onder druk van tijd, leggen we de een praktische wijze de focus op specifieke onderwerpen van uw beleid. D.m.v. coaching en training leren we het team de onderwerpen te doorgronden, toe te passen en te implementeren. Daarnaast wordt er gewerkt aan onderlinge verbinding en samenwerking om daarmee het effectief resultaat te optimaliseren.

Businesscase Simulatie

Een team gaat een hele dag, onder begeleiding van ervaren trainers, aan de slag met complexe en onverwachte opdrachten. Aspecten als besluitvorming, (tijds)druk, samenwerking en communicatie komen aan de orde. Na afloop ontvangt u een rapport met onze bevindingen. Deze bevindingen zijn perfect startpunt voor een leiderschapsprogramma of kunnen dienen als selectietool voor teamsamenstelling.

Coaching

Het verkrijgen van waardevolle inzichten van én voor het individu en de teams zelf, om samenwerking en resultaten te verbeteren.

Onze coachingsessies zijn maatwerk. Vraag een gratis consult aan om te kijken welke trainingen het beste bij uw persoonlijke situatie, of die van uw organisatie past.

E-coaching

In deze tijd van Covid-19 en het daarbij horende thuiswerken groeit ook de behoefte om op afstand gecoached te kunnen worden, zonder beperking van tijd of locatie.

VIPD beschikt over alle digitale middelen om u ook op afstand te kunnen helpen. Hierdoor kunnen we snel met u schakelen om aan uw coachingsvraag te kunnen voldoen.

Persoonlijke coaching

Tijdens de persoonlijke coaching zoomen we in op het eigen functioneren, de stijl en de sterke en minder sterke punten. Dit doen we om u inzicht te verschaffen in uw functioneren, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit.

Persoonlijke coaching voor de leidinggevende

Tijdens de persoonlijke coaching zoomen we in op het eigen functioneren als leidinggevende. Wat is de stijl van leidinggeven, wat zijn de sterke en minder sterke punten. Dit doen we om u inzicht te verschaffen in uw functioneren als leidinggevende, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit.

Teamcoaching

Teamcoaching is bij uitstek geschikt om teams effectiever te laten samenwerken, onderlinge communicatie te verbeteren, teamdynamiek te creëren of om bepaalde werkwijzen aan te leren. Tijdens de teamcoaching wordt er collectief gewerkt aan concrete resultaten, bewustwording en effectief gedrag.

HR Analytics

Met één druk op de knop een data-gedreven inzicht in de huidige status en nodige ontwikkeling van uw medewerkers, teams en organisatie.

Vraag een gratis demo aan om zelf te ervaren welke voordelen HR-Analytics heeft voor uw organisatie. 

Performance Development Center (PDC)

Het PDC is een digitaal platform dat uw gehele organisatie in kaart brengt op basis van analyses, geplande ontwikkeltrajecten en het borgen van resultaten. Op diverse niveaus, van operationeel tot aan strategisch, is inzichtelijk welke stappen er moeten worden genomen om individueel of in teamverband een beter effectief resultaat neer te zetten en dit te borgen.

Dwarsdoorsnedes

Overzichtelijke dwarsdoorsnedes van een team, op welk gebied dan ook, kunnen als basis dienen voor ontwikkeling van het team én individuen. Ze leveren op overzichtelijke en begrijpelijke wijze informatie die kan bijdragen aan het bereiken van een verbetert effectief resultaat. Deze overzichten vormen vaak de basis voor een teamcoachingstraject.

Vraag een gratis consult aan

Vul uw gegevens in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

    Maak uw keuze