Performance Management

Performance Management 

U heeft als (HR-) directeur of manager de taakstelling om dagelijks te werken aan de doelstellingen van de organisatie. Deze doelstellingen zullen per organisatie anders zijn maar zullen vaak neerkomen op hetzelfde; het creëren van een gezonde organisatie dat kan doorgroeien evenredig met de behoeftes in de markt.

Om dit te kunnen bent u voor een groot deel afhankelijk van uw medewerkers. Zij zorgen ervoor dat het door u opgestelde beleid wordt uitgevoerd.

Om dit succesvol te laten verlopen is het belangrijk om uw medewerkers optimaal te laten presteren en ervoor te zorgen dat de juiste medewerker op de juiste plek zit en er optimaal gebruik wordt gemaakt van iemands talenten.

Helaas ligt bij Performance Management in veel gevallen de focus nog teveel op de HR-kant van de organisatie, terwijl het juist het speelveld van de beleidsmakers zou moeten zijn.

Structurele verbinding

Bij Performance Management gaat het namelijk om de structurele verbinding tussen het operationele en strategische speelveld. Dit vraagt om een managementstijl die past bij een proactieve aanpak. Het is totaalvoetbal waarin iedere speler of speelster zijn of haar eigen rol heeft en waar iedereen belangrijk is. Kortom, de kwaliteit van de organisatie is de optelsom van de individuele kwaliteiten van alle medewerkers.

Meten, ontwikkelen en borgen

Bij Performance Management is het belangrijk om te analyseren/meten waar de kwaliteiten van uw medewerkers liggen, waar men talent voor heeft, en waar en verder ontwikkeld kan worden. Daarnaast is het ontzettend belangrijk om tussentijds reflectiemomenten toe te passen, zodat er proactief kan worden bijgestuurd.

Onze tools

Om dit te realiseren bieden wij diverse praktische oplossingen. Zo kunt u denken aan diverse analyses en assessments, (leiderschaps-)trainingen en coaching en HR-Analytics-tools.

Maar geen organisatie is hetzelfde en bij elke organisatie liggen er andere behoeftes. De cultuur, het beleid en uw medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol.

Wilt u met ons sparren hoe u Performance Management er binnen uw organisatie uit zou kunnen zien? Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Interesse? Neemt u nu contact met ons op voor een afspraak.