Performance Management; meer dan een trend

Als directeur, HR-partner of arbeidsprofessional heeft u als taak om dagelijks te werken aan de optimalisering van de doelstellingen van uw organisatie. Uiteindelijk gaat het om een vorm van rendement in relatie tot investering, wát dat rendement ook is en wélke investering er dagelijks ook wordt gedaan. Door de jaren heen is de invulling hiervan regelmatig onderhevig geweest aan (tijdelijke) trends.

Het is lastig om als organisatie constant mee te gaan met alle trends, omdat we niet weten welke structurele bijdrage ze leveren aan onze strategische realiteit. Vaak zijn ze persoonsgebonden qua implementatie en toepassing en hebben hierdoor een korte levenscyclus. Dus waarom zou u als organisatie hier structureel tijd, energie en dus geld insteken?

Het antwoord hierop is duidelijk; u zult wel moeten als u wilt blijven bestaan als organisatie. De vraag is echter of we al die vernieuwingen die zeker gaan komen op een of andere manier toch onder controle kunnen krijgen. Of anders gezegd, is er één overkoepelende ‘trend’ die of u nu LEAN, Agile of Swarm bent, kan helpen bij het volbrengen van uw taken en doelstellingen binnen het speelveld van continue verandering? Ja die is er! Performance management.

Lees er meer over in onze Whitepaper “Performance Management; meer dan een trend”

goo.gl/Qjxp56