Ons verhaal

Ons verhaal

Ons verhaal begint in 2003 waarin Verkerk Interactive Performance Development (VIPD) zijn eerste stappen in de markt van organisatieadvies. We begaven ons in deze wereld met het beeld dat het verbeteren van mensen (en organisaties) met behulp van één enkel product helpt, maar slechts voor een korte tijd. Wij zochten naar oplossingen die zowel op korte als op lange termijn gericht waren; kortom een totaal conceptuele oplossing met veel maatwerk.

In de praktijk kwamen we er achter dat geen mens, geen organisatie gelijk is. Standaard oplossingen bestonden niet en deze moesten samen met de klant worden ontwikkeld. Hierdoor werden we zeer bedreven in het bieden van conceptuele oplossingen met veel maatwerk. We vinden trouwens dat dit maatwerk in alle facetten van de organisatie hoort terug te komen. We willen een organisatie zijn waarvan u denkt ”Ze luisteren naar me”. Dit willen we terug laten komen in onze manier van trainen, door deze af te stemmen op de behoeftes en wensen van de groep, zowel voor als tijdens de training, maar ook door serieus mee te denken over uw behoeftes op het gebied van consultancy of IT ondersteuning.

In 2003 hadden we al voorzien dat het internet en multimedia steeds een grotere rol zullen spelen op het gebied van leren en ontwikkelen. We zochten naar een ideale combinatie tussen persoonlijke training en consultancy en het zelfstandig leren en ontwikkelen vanachter de pc. Op dit moment maken verschillende van onze klanten gebruik van ons totaalsysteem op het gebied van competentiemanagement, e-learning, portfolio en online leerstof. Het bewijs dat ideeën binnen 10 jaar van een brainstormsessies kunnen uitgroeien tot een tastbaar product.

Daarom blijven we constant ontwikkelen. Wij zien in de toekomst een ontwikkeling van mensen in combinatie met het ‘nieuwe leren’ met nieuwe technische middelen zoals bijvoorbeeld e-readers, video teaching etc..

Wij hebben in ons bij vijftienjarig bestaan zelf ervaren dat je nooit uitontwikkeld zult raken en dat elk idee realiseerbaar is, mits de bedenkers en uitvoerders van deze ideeën er voor de 100% voor zullen gaan en capabel zijn.

En komen er geen ideeën van onszelf uit, dan zijn het wel onze klanten die met suggesties komen, die zij samen met ons willen ontwikkelen.

Dat is waar wij al meer dan 10 jaar voor staan en de komende jaren voor zullen blijven staan:

Samen beter presteren!