LEIDINGGEVENDE ZIJN DE BRUG TUSSEN UW BELEID EN DE DAADWERKELIJKE GEDRAGING VAN UW MEDEWERKERS

Management ontwikkeling

Continu leren en blijven doorontwikkelen is voor de leidinggevende in de huidige tijd de sleutel tot succes in een continu ontwikkelde organisatie. Focus op authentiek, bekrachtigend, collaboratief en resonant leiderschap

Waarom VIPD

Leiderschap is de brug tussen uw beleid en daadwerkelijke gedragingen richting uw klanten/clienten. VIPD is al 20 jaar een bruggenbouwer zowel Nationaal als Internationaal met haar praktijkgerichte management development programma’s. De kern van onze aanpak ligt in het ontwikkelen en stimuleren van zowel de leidinggevenden als het team waarin zij werken, om datgene te doen wat wordt verwacht en is afgesproken. Het uitgangspunt van handelen is het IPD model®. In één zin: het beleid van een organisatie bevat korte- en lange termijndoelstellingen die vragen om algemene leiderschapscompetenties en specifieke competenties behorende bij de taakstelling van de leidingegevende en het team waarbinnen zij opereren, gekoppeld aan het gewenste gedrag.

 • VIPD is uw een partner met een totale andere praktijk gerichte leiderschaps ondersteuning.
 • VIPD werk met heldere vooraf vastgestelde budgetten en maatwerk invulling op basis van resultaat ontwikkeling.
 • VIPD is uw businesspartner voor de langere tijd. Samen met onze klanten werken we langdurig mee aan hun management development.
 • VIPD management coaches zijn praktijk gericht en denken en handelen vanuit hun eigen management ervaring
 • VIPD ontwikkeld continu en past haar managementprogramma’s aan op basis van ontwikkeling in het vakgebied
 • VIPD heeft eigen consultants, coaches, gedragswetenschappers en r&d ontwikkeling die denken en handelen vanuit hetzelfde IPD gedachtegoed.

Onze aanpak

Het VIPD maatwerk leiderschapsprogramma is opgebouwd uit een combinatie van een ontwikkelassesment, pressurecooksessies, vaardigheidstrainingen en persoonlijke en teamcoaching.
Een resultaatgericht programma biedt hiervoor de benodigde ingrediënten. Waarbij uw leidinggevenden zowel individueel als team, gedurende een aantal intensieve periodes, concreet gaan werken aan het versterken van de benodigde kennis, vaardigheden en ervaring op basis van het leerdoelenplan. U creert uw eigen MD programma aan de hand van een aantal modules.

Het concept

Het VIPD MD programma ‘ Groeien doen we samen’  is zodanig als programma ontwikkeld dat  het een generieke aanpak heeft voor iedere organisatie. De kern van het programma is dat het de implementatie van leiderschapsontwikkeling praktisch ondersteunt. Deze modules omvatten telkens aan de hand van één centraal thema meerdere programmaonderdelen. In een korte periode van intensief ontwikkelen met vervolgens een periode waar de aangeleerde kennis in de praktijk zal worden toegepast en worden geborgd.

Wat doen we

Een volledig MD programma is opgebouwd aan de hand van centrale management thema’s Deze lopen als een rode draad door het gehele programma. Per module is ook een centraal hoofdthema vastgesteld waarvan de gestelde thema’s een geheel zullen vormen.

De volgende
hoofdthema’s dienen als uitgangspunt:

 1. Module 1: Leiderschap “het fundament”
 2. Module 2: Leiding geven “implementatie”
 3. Module 3: Leiding en sturing “borging”

Daarbij staan in elk module de onderstaande programma thema’s minimaal centraal. Daar waar nodig zullen flexibel thema’s worden toegevoegd.

 1. Persoonlijke ontwikkeling a.d.h.v. de e-analyses.
 2. Verdere ontwikkeling van een team met behulp van de teamoverzichten.
 3. Strategie en ontwikkeling van een organisatie.
 4. (strategisch) Financieel management en begroting.
 5. Performance management.
 6. Teamontwikkeling; Hoe doen we dit; met welke methode.
 7. Ervaringsleer (praktijk oefeningen).
 8. Relationeel Leiderschap.
 9. Strategische personeelsplanning.
 10. P&C cyclus versus TBT methode.
 11. Lean en Agile management versus continu verbeteren.
 12. M en E methodieken (monitoring en evaluatie).
 13. Invloed gedrag binnen organisaties.
 14. Verandermanagement
 15. Strategisch gedrag.
 16. Strategische planning.

Mogelijke opzet van een MD programma.

Vraag een gratis consult of ontwikkeladvies aan

Vul uw gegevens in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

  Maak uw keuze