Je kunt nog zoveel talent in huis hebben……

Talentmanagement, het is dé trend van 2018 op het gebied van leiderschap. Op zoek gaan naar de meest waardevolle medewerkers in je team, wie blinken er uit, welke medewerkers excelleren in hun werkzaamheden en vaardigheden, kortom; wie zijn de talenten binnen je team.

Factor mens

Wat opvalt aan de gehele trends op HR gebied de komende jaren is dat ze eigenlijk draaien om één onderwerp; de duurzame inzetbaarheid, kwaliteit en mobiliteit van medewerkers en leidinggevenden versus de groei en ontwikkeling van een organisatie. Oftewel, de aandacht voor de ‘factor mens’.

Tijdens de economische crisis legden veel organisaties hun focus vooral op kostenefficiëntie, reductie van personeelskosten en het verhogen van de effectiviteit door procesoptimalisatie. Maar, programma’s als LEAN hebben ook laten zien wat de invloed van de mens binnen de organisatie is. De kwaliteiten, capaciteiten en gedragingen van medewerkers hebben een grote invloed op het wel of niet slagen ervan.

Mogelijkheden en onmogelijkheden van medewerkers

Het is van belang van dat organisaties zich meer gaan richten op de mogelijkheden en onmogelijkheden van mensen binnen de organisatie. Nu en vooral in de toekomst. Wat zijn de capaciteiten van mijn medewerkers. Waarom gedragen ze zich zoals ze zich gedragen en wat drijft mijn medewerkers? De technologische ontwikkelingen wat betreft HR Analytics kunnen u hierbij helpen. U kunt met behulp van testen en analyses meten wat de huidige stand van zaken is, maar ook waar het potentieel ligt.

Effectief resultaat

Iedere medewerker levert een bijdrage aan het succes van de organisatie in de vorm van een ‘effectief resultaat’. Het effectief resultaat is datgene wat een persoon laat zien in relatie tot wat de organisatie van hem of haar in die functie verwacht. Dit effectief resultaat is opgebouwd uit een aantal elementen, zoals natuurlijke aanleg, persoonskenmerken en kennis, ervaring en vaardigheden (tezamen de competenties), drijfveren en gedragingen. De door ons ontwikkelde Persoonsfactor (P-Factor) brengt al deze elementen in kaart, waardoor u als organisatie een compleet beeld van de ‘factor mens’ krijgt. En hiermee krijgt u ook een kijkje in het potentieel van een medewerker, oftewel iemands talenten.

Goed presterende organisaties hebben inzicht in deze aanwezige talenten en benutten en ontwikkelen deze om hun performance te verbeteren en ambities te realiseren. Zo kunnen ze goed anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Talent uiten in gedrag

Dus is talent dan nu het enige fundament van een succesvolle organisatie en behalen we nou met deze talenten het meest effectieve resultaat? Dat talenten hieraan bijdragen is een onomstreden feit, maar het gaat er uiteindelijk wel om wat men met deze talenten doet, oftewel, laat men dit talent ook daadwerkelijk zien in het gedrag.

Meer informatie

Wilt u weten hoe VIPD u kan helpen bij het in kaart brengen van de talenten binnen uw organisatie? Lees hier meer over onze aanpak wat betreft Talentmanagement of neem gerust contact met ons op en maak een vrijblijvende  afspraak met mij of met één van mijn collega’s.