HR-Begrippenlijst

Begrippenlijst

Soft-skills, hard skills, competenties, performance management; een zeer kleine greep uit een aantal termen die gebruikt wordt in de wereld van HR en die u terug vindt op onze website.

Maar wat betekenen ze nu eigenlijk?

Competenties

Competenties zijn het vermogen van een werknemer om een verzameling van specifieke gedragingen te laten zien, die in een bepaalde werksituatie of functie essentieel zijn om een effectief resultaat te realiseren. Kortom, competenties zijn datgene wat iemand “in huis heeft”.

Drijfveren

Drijfveren bepalen wat iemand daadwerkelijk wil én kan laten zien; het zijn iemands innerlijke motivatoren.

Effectief resultaat

Het effectief resultaat is datgene wat een persoon laat zien, in relatie wat de organisatie van hem of haar in de functie verwacht.

Functieprofiel

Bepaalde gedragingen, drijfveren, competenties en vaardigheden kunnen voor de ene functie ideaal zijn, terwijl ze voor een andere functie minder geschikt zijn.

Met een functieprofiel geeft een organisatie aan aan welke eisen iemand op een bepaalde functie moet voldoen

Gedragsstijl

Een gedragsstijl bepaalt de manier waarop iemand zich gedraagt. Het is een filter tussen het innerlijke van een persoon en zijn of haar omgeving.

De gedragsstijl bepaalt hoe de omgeving datgene wat “iemand in huis heeft” ervaart.

Hardskills versus softskills

Onder “hardskills” wordt specifieke kennis en vaardigheden verstaan, die kunnen worden gedefinieerd en gemeten. Voorbeelden van hardskills zijn het spreken van een vreemde taal, het besturen van een vrachtwagen, of het goed kunnen omgaan met bepaalde software.

 

Onder “softskills” worden persoonlijke, emotionele en sociale en intellectuele vaardigheden verstaan. Voorbeelden van softskills zijn sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, en persoonlijke gewoonten.

HRM versus HRD

HRM staat voor Human Resource Management, terwijl HRD staat voor Human Resource Development.

 

De woorden zeggen het eigenlijk al; waar HRM zich vooral bezig houdt met plaatsen van de juiste mensen op de juiste plek ligt bij HRD vooral de nadruk op loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling van mensen vanuit die plek.

 

In de praktijk zien we vaak dat HRM en HRD met elkaar zijn verweven.

Strategisch HR

Om als organisatie te kunnen groeien en klaar te zijn voor de toekomst is het aantrekken en ontwikkelen van mensen met de juiste competenties is hier bij van groot belang. Met strategisch HR kijkt een organisatie niet alleen naar het heden, maar kijkt het vooral ook naar de toekomst en past het zijn HR-beleid aan aan datgene wat het in de toekomst wilt bereiken.

 

Met strategisch HR (en strategische personeelsplanning) bouwt men als het ware aan de organisatie van de toekomst.

Verantwoordelijkheidsniveaus

Een organisatie of bedrijf heeft vier verantwoordelijkheidsniveaus:

  1. Strategisch: Dit is de directie
  2. Strategisch/Operationeel: Dit zijn de (unit)managers
  3. Operationeel/Strategisch: Dit zijn de leidinggevenden
  4. Operationeel: Dit zijn de uitvoerende medewerkers