Organisatiescan

Organisatiescan

Een dwarsdoorsnede van uw organisatie dóór uw organisatie

Doel

De Organisatiescan heeft als doel een dwarsdoorsnede te maken van uw organisatie op de gebieden Beleid, Competenties en Gedrag.

Om op de lange termijn de gewenste (cultuur)ontwikkeling (oftewel een structurele gedragsverandering bij leidinggevenden en medewerkers) te krijgen is het belangrijk om een goed fundament onder de pijlers beleid, competenties en gedrag te leggen.

Het kernwoord hierbij is betrokkenheid en daarom moet de betrokkenheid binnen de organisatie groot zijn.

Succes

Om succes te hebben moet worden voldaan aan de volgende randvoorwaarden:

 1. Het beleid moet helder zijn en er moeten duidelijke kaders en doelstellingen worden geformuleerd;
 2. Er moet betrokkenheid zijn bij het management op alle verantwoordelijkheidsniveaus;
 3. De betrokken medewerkers moeten wél willen én de juiste competenties hebben;
 4. Er moet een goede én open communicatie richting alle medewerkers zijn over de doelstellingen en de voortgang;
 5. De organisatie moet de juiste voorwaarden scheppen.

 

Naast beleid en competenties is gedrag de meest bepalende factor voor het succes van de organisatie. Essentiële vragen zijn:

 1. Wat is het juiste effectieve gedrag?
 2. Wanneer werkt een team effectief samen?
 3. Waar wordt het gewenste resultaat wel óf niet behaald?
 4. Hoe is het eigenlijk gesteld met de huidige cultuur binnen de organisatie? En past deze cultuur bij deze gewenste situatie?

 

Werkwijze

Om dit duidelijk te krijgen doen wij een organisatiescan. Er wordt op verschillende organisatieniveaus gemeten hoe het er voor staat met betrekking tot de pijlers beleid, competenties en gedrag.

De organisatiescan wordt door een representatieve doorsnede van uw organisatie ingevuld. De uitkomsten worden per verantwoordelijkheidsgebied en per organisatieniveau in kaart gebracht en met elkaar vergeleken om u antwoord te geven op vragen als:

 1. Op welke onderdelen is onze strategie nog niet helder?
 2. Hoe verloopt de communicatie omtrent onze strategie?
 3. Worden de talenten van onze medewerkers ten volle benut?
 4. Welk gedrag zien wij terug in de organisatie?
 5. Zijn de werkzaamheden in lijn met onze strategie?
 6. Hoe sturen wij dit aan?

Naast onze reguliere organisatiescan is het ook mogelijk om de scan in te richten op voor u specifiek belangrijke onderwerpen. Meer informatie daarover geven wij graag in een persoonlijk gesprek.

Een organisatiescan is zeer geschikt wanneer u met o.a. één van de volgende vragen loopt:

 1. Op welke onderdelen is onze strategie nog niet helder?
 2. Hoe verloopt de communicatie omtrent onze strategie?
 3. Worden de talenten van onze medewerkers ten volle benut?
 4. Welk gedrag zien wij terug in de organisatie?
 5. Zijn de werkzaamheden in lijn met onze strategie?
 6. Hoe sturen wij dit aan?

Wilt u eerst een beknopte analyse van uw organisatie op de pijlers beleid, competenties en gedrag? Doet u dan de gratis Organisatie QuickScan.

Start nu de Organisatie QuickScan

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte aanvragen?