Wilco Boomsma

Organisatieontwikkeling & HRM

Wilco Boomsma VIPD

“Vanuit mijn perspectief ligt de ontwikkeling van een organisatie in lijn met de ontwikkeling van de medewerkers.”

Mijn naam is Wilco Boomsma. Als trainer ben ik een mensen mens met een hoge mate van integriteit gecombineerd met een zorgvuldige werkwijze, waarbij ik zorg draag voor een veilige omgeving waarin in men zich kan ontwikkelen.

De insteek die ik hierbij gebruik is LOL ( Leren, Ontwikkelen maar bovenal Leuk ).

Het vertalen van Beleid naar gewenst gedrag, afgestemd op de cultuur van de organisatie en zijn medewerkers, houdt voor mij in dat er altijd voor een oplossing op maat wordt gezorgd.

Vanuit mijn perspectief ligt de ontwikkeling van een organisatie in lijn met de ontwikkeling van de medewerkers met als rode draad Performance verbetering door middel van praktijkgerichte oplossingen. Hierbij is inspelen op (voorspelbaar) gedrag een belangrijk onderdeel van de succesfactor.

w.boomsma@vipd.nl

personal email


Linkedin