Teamcoaching

Team coaching

Doel

Of het gaat om de manier van samenwerken, elkaar beter leren begrijpen, het creëren van meer teamdynamiek of bepaalde werkwijzen aan te leren, een teamcoaching is een mooi middel om binnen een team concrete resultaten en bewustwording te realiseren en dit om te zetten naar effectief gedrag.

Naast beleid en competenties is gedrag de meest bepalende factor voor succes. Op papier zetten van een visie  en het aanleren van vaardigheden is nog geen garantie. Het gaat om wat men laat zien in het gedrag.

Het beste is om de volgende vragen te beantwoorden:

 1. Is ons beleid helder?
 2. Beschikken wij over de juiste competenties, kennis, ervaring en vaardigheden?
 3. En wat moeten wij dus laten zien?

 

De hamvraag zit in het laatste, want wat is het juiste effectieve rendement van ons handelen? Wij vinden het van belang dat je beleid, competenties en gedrag met elkaar verbindt en daarbij vast stelt wat dit betekent voor het functioneren van het team, de medewerkers en de cliënten.

Onze aanpak

Maar hoe pakken wij dit aan? Wij beginnen elk traject met een kick-off sessie, waarin het programma wordt toegelicht en de verwachting worden uitgesproken.

Dit is een zeer belangrijk onderdeel, aangezien er hier betrokkenheid en commitment wordt gecreëerd, door ook de eigen verantwoordelijk van elk teamlid te benadrukken.

Vervolgens start de daadwerkelijke coaching waaraan onze algemene aanpak ten grondslag ligt. Wij delen een coachingstraject daarom op in vier stappen:

Een teamcoaching is zeer geschikt wanneer u met o.a. één van de volgende vragen loopt:

 1. Hoe zorg ik ervoor dat we elkaar in het team beter gaan begrijpen?
 2. Hoe kan ik de samenwerking binnen het team bevorderen?
 3. Hoe krijgen wij de neuzen (weer) dezelfde kant op?
 4. Hoe maken wij in ons team optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten?
 5. Hoe zorg ik voor een betere sfeer binnen mijn team?
 6. Hoe zorg ik voor meer team-dynamiek?

Stel uw vraag!
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?*


Meten

Stap 1. genereren dwarsdoorsnedes per team

Ontwikkelen

Stap 2. uitvoering teamcoaching
Stap 3. individuele coaching teamleider

Borgen

Stap 4. evaluatiemomenten

Genereren dwarsdoorsnedes

Aan de hand van een aantal analyses van de individuele medewerkers wordt per team een dwarsdoorsnede gemaakt. Op deze wijze wordt per team duidelijk waar de sterke én de zwakke punten liggen.

Deze dwarsdoorsnede wordt gebruikt als nulmeting voor de uitvoering van de teamcoaching.

Uitvoering team coacing

De onderwerpen van de teamcoaching worden voorafgaand aan een sessie definitief bepaald. Het doel van de teamcoaching is om de bewustwording te vergroten, praktisch aan de slag te gaan en vaardigheden te ontwikkelen om het ‘effectief resultaat’ per team te optimaliseren.

Naast dat een consultant de nodige kennis en ervaring over zal brengen gaat het gaat er ook om dat men van elkaar leert en verder bouwt aan een eigen regie!

Individuele coaching teamleider

De teamleider is een belangrijke schakel in het gehele traject; hij of zij is vaak de “kartrekker”, heeft een voorbeeldfunctie en gaat voor in het ontwikkelproces.

Dit is de reden dat wij de teamleider individuele coaching zullen geven over de volgende onderwerpen:

 1. Korte evaluatie op de samenwerking en teamontwikkeling tot nu toe
 2. Een opfriscursus over gedrag, communicatie en samenwerking
 3. Het “lezen” van de  dwarsdoorsnede(s)
 4. Het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en het “leren van elkaar”
 5. De vertaalslag naar de praktijk

Evaluatiemomenten

Gedurende het traject zullen er tussentijdse evaluatiemomenten worden ingepland waarin het traject zal worden geëvalueerd en eventueel worden bijgestuurd. Deze evaluatie zal plaatsvinden met in ieder geval de teamleider en de opleidingsadviseur.