Individuele & persoonlijke coaching

Individuele & persoonlijke coaching

Doel

Soms heeft iemand de behoefte aan persoonlijke coaching. Vaak ligt hier een bepaald gemis aan ten grondslag. Iemand vindt het bijvoorbeeld lastig om leiding te geven aan een team, of heeft problemen met het presenteren voor grote groepen. Dit zijn vaardigheden die iedereen zou kunnen aanleren, maar vaak ligt het “probleem” wat dieper.

Want waarom vindt iemand het lastig om leiding te geven? Waarom staat iemand niet graag voor een grote groep? Het is van belang dat deze oorzaken boven water komen, voordat de vaardigheid op een effectieve manier kan worden aangeleerd.

Daarom zorgen wij bij onze persoonlijke coaching in eerste instantie voor meer zelfinzicht bij de deelnemer, wat uiteindelijk zal zorgen voor meer zelfdiscipline, meer zelfvertrouwen, met uiteindelijk een effectiever resultaat als gevolg.

Onze aanpak

Maar hoe pakken wij dit aan? Ook hier maken wij gebruik van onze algemene aanpak en delen wij een coachingstraject op in drie stappen:

Meten

Stap 1. analyseren
Stap 2. intakegesprek
Stap 3. persoonlijk ontwikkelplan

Ontwikkelen

Stap 4. vaardighedentraining
Stap 5. coachingsafspraken
Stap 6. tussentijdse opdrachten

Borgen

Stap 7. evaluatiemomenten

Analyseren

De deelnemer wordt uitgenodigd voor een competentie-, drijfveren- en gedragsanalyse. De competentieanalyse laat zien wat de deelnemer ‘in huis heeft’ en kan laten zien, de drijfverenanalyse laat zien wat iemand daadwerkelijk wil laten zien en de gedragsanalyse laat zien op welke manier de deelnemer dit laat zien. Door middel van deze analyses krijgen wij dus een goed beeld van de deelnemer.

De resultaten van deze analyses worden vervolgens door de coach nabesproken.

Intakegesprek

Er zal een intake gesprek plaatsvinden tussen de coach en de deelnemer. In dit intakegesprek zal de definitieve coachvraag worden vastgesteld en zal er (al dan niet gezamenlijk met de leidinggevende van de deelnemer) bepaald worden wat het eindresultaat van dit traject zal zijn.

Persoonlijke Ontwikkelplan (POP)

Naar aanleiding van dit Assessment en het intakegesprek zal er door de deelnemer een Persoonlijk Ontwikkelplan worden opgesteld en zal er getoetst worden of deze aansluit bij de coachingsvraag.

Vaardighedentrainingen

De daadwerkelijke vaardigheden worden getraind. Deze trainingen zijn uiteraard afhankelijk van de coachingsvraag en verschillen per deelnemer.

Coachingsafspraken

In deze periode zullen er afhankelijk van de coachvraag minimaal twee en maximaal zes coachingsafspraken plaatsvinden. Tijdens deze coachingsafspraken zal de periode tussen deze afspraken worden geëvalueerd en zal er vooruit worden gekeken naar toekomstige doelen.

Tussen de coachingsafspraken zit minimaal vier en maximaal zes weken.

Tussentijdse opdrachten

Tijdens het gehele programma zal de deelnemer tussentijdse opdrachten moeten uitvoeren. Dit kunnen opdrachten zijn die te maken hebben met de aan te leren vaardigheden maar ook opdrachten die in lijn staan met de analyse-resultaten.

Evaluatiemomenten

Er zullen tijdens het gehele programma meerdere evaluatiemomenten worden afgesproken met zowel de deelnemer als met de opdrachtgever.

Naast deze individuele evaluatiemomenten zullen er ook momenten zijn waarbij de deelnemer en opdrachtgever gezamenlijk naar elkaar zullen uitspreken wat de voortgang is en wat zij hier inmiddels van merken. Ook zal deze evaluatie door de coach worden gebruikt om de de voortgang te begeleiden en te toetsen.

Een individuele coaching is zeer geschikt wanneer u met o.a. één van de volgende vragen loopt:

  1. Hoe krijg ik meer zicht op de ontwikkeling van mijn competenties?
  2. Hoe kan ik het beste omgaan met bepaalde situaties?
  3. Hoe kan ik bepaalde vaardigheden verbeteren?

Stel uw vraag!
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?*