Werving en Selectie Analyse

Werving & Selectie Analyse

De Werving & Selectie Analyse maakt snel inzichtelijk wie de beste kandidaat is voor een gevraagde functie zonder dat er in dit stadium gebruik hoeft te worden gemaakt van een uitgebreid assessment.

Doel

De Werving en Selectie Analyse (WSA) is ontwikkeld voor de eerste fase van een selectieprocedure waar je snel en objectief een keuze wilt maken uit een groep sollicitanten. Op basis van deze data in combinatie met een functieprofiel kan worden bepaald welke kandidaten er geschikt zijn om door te gaan naar de volledige selectieprocedure.

De WSA geeft aan de hand van de vragenlijsten op basis van gedrag, drijfveren en competenties een onafhankelijke eerste match tussen de resultaten van de kandidaat en het functieprofiel weer.

Op basis van de mogelijkheden kan, in combinatie met de sollicitatiebrief, bij meer kandidaten een objectievere selectieprocedure worden toegepast. Ook wordt er al data verzameld om de vervolganalyses, die worden gebruikt bij de definitieve selectie, uit te voeren.

De WSA-Plus Analyse gaat een stapje verder dan de WSA Analyse. Naast de ‘match’ wordt er ook een algemene beschrijving toegevoegd. Deze beschrijving geeft meer inzicht in de persoon achter de resultaten.

De analyse

De WSA-Analyse bestaat uit de vragenlijsten van de gedragsanalyse, drijfverenanalyse en competentieanalyse, maar is bedoeld voor een eerste scan. Het voordeel is dat met de beschikbare data in een latere stadium alle vervolganalyses (inclusief de GAP-Analyse) kunnen worden uitgevoerd. De kandidaten hoeven dus maar éénmalig de verschillende vragenlijsten te doorlopen.

Aan de hand van de resultaten wordt het rapport gegeneerd.

De data blijft beschikbaar in het PDC zodat deze in de toekomst kan worden gebruikt voor het genereren van o.a. Teamoverzichten en Adviesrapporten.

Rapportage

De rapportage bestaat uit o.a. de volgende onderdelen:

  1. Beschrijving van het gedrags-, drijfveren- en competentieprofiel.
  2. De resultaten t.o.v. de profielen.
  3. De persoonsbeschrijving op basis van de resultaten (WSA-Plus)

Een WSA of WSA-Plus is zeer geschikt wanneer u:

  1. snel en objectief een selectie wilt maken uit een grote groep sollicitanten
  2. een goed beeld wilt van de potentie van een kandidaat; u ziet de ‘kloof’ tussen de competenties, gedragingen en drijfveren die een kandidaat bezit en wat er voor de functie wordt gevraagd.

Wilt u een voorbeeld zien van het rapport? Deze kunt u hier downloaden.

Let wel, het gaat hier om voorbeeldrapport, met een aantal pagina’s uit het complete rapport.

Download

Stel uw vraag!
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?*