360 – IFMS

De 360 IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) brengt in kaart in hoeverre een medisch specialist de specifieke gedragingen die behoren bij competenties van het medisch handelen ook daadwerkelijk laat zien.

Doel

De 360 IFMS brengt in kaart in hoeverre een medisch specialist de specifieke gedragingen die behoren bij competenties van het medisch handelen ook daadwerkelijk laat zien. Deze informatie kan gebruikt worden voor de evaluatie individueel functioneren.

Vanaf 2020 is dit een verplicht onderdeel in de herregistratie van medisch specialisten. De 360 IFMS brengt de competenties in beeld, vervolgens kunnen deze worden gebruikt als basis voor gesprekken over het individueel functioneren en als basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

De analyse

Bij 360 IFMS wordt het dagelijks functioneren van de medisch specialist gewaardeerd aan de hand van zeven competenties die samen een beeld geven van het medisch handelen.

De medisch specialist vult de analyse in en daarnaast collega’s (binnen en buiten de vakgroep/maatschap), medewerkers,  en patiënten.

De gemeten competentie gebieden zijn:

-Medisch handelen

-Communicatie

-Samenwerking

-Kennis en Wetenschap

-Organisatie

-Professionaliteit

-Verantwoording

Voor ieder van deze competenties krijgt iedere deelnemer een set vragen waarbij naar specifieke gedragingen wordt gevraagd. De gedragingen kunnen gewaardeerd worden aan de hand van sterren. Iedere rol (specialist zelf, collega, medewerker, patiënt) vult een specifieke set vragen in, zo kan iedere deelnemer een zo’n kort mogelijke lijst invullen. Er is daarnaast ruimte voor opmerkingen, en er wordt gevraagd om sterke- en verbeterpunten te noemen.

Rapportage

De gegeven antwoorden worden verwerkt in een overzichtelijk rapport. Dit rapport bestaat uit o.a. de volgende onderdelen:

  1. Een beschrijving van de competenties en het aantal deelnemers.
  2. De resultaten per competentie, sterke- en verbeterpunten.
  3. Een  overzicht met kwaliteiten en aandachtspunten.

Een V360-IFMS is zeer geschikt wanneer u het functioneren van uzelf of een van uw medisch specialisten in kaart wilt brengen. Het geeft antwoord op de vragen:

  • Op welke competenties scoort de medisch specialist goed?
  • Bij welke competenties is ruimte voor ontwikkeling?
  • Komt het beeld van de specialist overeen met wat de anderen zien?

Neemt u voor een voorbeeldrapport contact met ons op.

Stel uw vraag!
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?*