Adviesrapporten

Adviesrapporten

De adviesrapporten geven u inzicht in de analyseresultaten van een deelnemer in relatie tot de functiebeschrijving en geeft aan in welke mate dit handig of minder handig is in een bepaalde functie.

Doel

Met het adviesrapport wordt het potentieel (wat men kan laten zien) van een deelnemer of medewerker vergeleken met wat men zou moeten laten zien op een bepaalde functie, in vorm van een door de organisatie vastgesteld functieprofiel.

Het potentieel wordt in kaart gebracht met behulp van de gemaakte persoonlijke analyses.

Een adviesrapport kan worden ingezet als ontwikkeltool, maar ook als selectietool.

Als ontwikkeltool krijgt u te zien in hoeverre de gemeten resultaten overeenkomen met het functieprofiel, met daarbij mogelijke ontwikkeladviezen,  terwijl in de selectietool wordt aangegeven welk ‘risico’ u loopt als deze deelnemer op desbetreffende functie wordt geplaatst.

De analyse

De adviezen in het rapport worden gebaseerd op de door de werkgever geselecteerde analyses. Deze kunnen zijn de gedragsanalyse, drijfverenanalyse, competentieanalyse en/of de capaciteitentest.

Rapportage

Het adviesrapport bestaat uit o.a. de volgende onderdelen:

  1. Beschrijving van het gekozen functieprofiel
  2. De resultaten van de geselecteerde analyses
  3. Ontwikkelingsmogelijkheden

Een adviesrapport is zeer geschikt wanneer u met o.a. één van de volgende vragen loopt:

  1. Hoe weet ik of deze medewerker/sollicitant geschikt is voor deze functie? En welke risico’s loop ik?
  2. In hoeverre kan deze medewerker/sollicitant zich nog ontwikkelen op bepaalde gebieden zodat hij/zij beter op de functie past.

Omdat de adviesrapporten zeer specifiek zijn en per klant kunnen verschillen hebben wij hier geen voorbeeld van beschikbaar. Wilt u toch een indicatie krijgen van hoe een Adviesrapport en er uit zou kunnen zien, neemt u dan contact met ons op.

Stel uw vraag!
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?*